VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een loden last

HCA Holland Colours maakt kleur-grondstoffen voor kunststoffen en boekt daarmee al 25 jaar onafgebroken winst. Ondanks de economische opleving was die winst in het afgelopen boekjaar 2006-07 iets afgenomen. Oorzaken zijn de almaar oplopende prijs van de vrijwel onvervangbare grondstof lood en de crisis in de Amerikaanse bouwmarkt.

Op beide fronten kan HCA niet anders dan de ontwikkelingen afwachten. Ook was HCA in de ontwikkeling van kleurstof van PET-flessen voorbijgestreefd door concurrenten die een beter en vollediger pakket konden leveren. HCA kan dat nu ook en is daarom hoopvol gestemd voor de toekomst, vooral omdat steeds meer vloeibare producten niet meer in (zwaar) glas of blik worden verkocht. Het feit dat ondanks deze negatieve ontwikkelingen toch nog een redelijk resultaat werd geboekt is vooral te danken aan de economische groei in Europa en Azië, markten die bediend worden vanuit productievestigingen in Hongarije, China, Indonesië en Japan.

De verwachtingen voor de komende jaren zijn hoopvol maar voorzichtig. De nieuwe directie onder leiding van Bernard van Schaik probeert vooral door kostenbesparing, stroomlijning van de organisatie en beter beheer van de voorraden de winst op peil te houden. In sommige bedrijfsactiviteiten kan dat makkelijk omdat een lichte toename van de omzet met name door een betere benutting van de productiefactoren exponentieel hogere winst oplevert. De directie is in ieder geval niet van zins, zoals hij dat noemt, "haakse bochten te gaan slaan" door acquisities of het verkopen dan wel afstoten van bedrijfsonderdelen. Hij blijft op een breed assortiment vertrouwen.

In de goed bezochte vergadering werd onder veel loftuitingen afscheid genomen van president-commissaris Selman die nog in de Stichting Prioriteit aan de onderneming verbonden zal blijven. Hij wordt opgevolgd door Nico Gerardu. Ondanks de toezegging in het jaarverslag dat er geen nieuw lid aan de raad zou werden toegevoegd, werd accountant Hendrik van der Lof benoemd.

Van der Lof is tevens commissaris van de houdster-maatschappij Holland Pigments, die namens het personeel bijna de helft van de HCA-aandelen in handen heeft. Met enkele anderen onthield de VEB zich hier van stemming. Ook bij het verlenen van decharge aan de commissarissen onthield de VEB zich wegens een exorbitant hoog adviescontract, dat valt te lezen als een vertrekpremie, voor scheidend directeur De Heer, de zoon van de voorzitter van de Stichting Prioriteit.