VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

I won't sell

Met die woorden was eigenlijk alles gezegd. Ralph Sonnenberg, bestuursvoorzitter en grootaandeelhouder van Hunter Douglas, maakte het de aanwezige aandeelhouders overduidelijk. Hij zal geen gebruikmaken van het inkoopbod van Hunter Douglas en blijft grootaandeelhouder. Zijn zonen hebben een aardje naar hun vader en zullen, als zij hem ooit opvolgen, ook aandeelhouder blijven. Een bod op de aandelen Hunter Douglas gehouden door Bergson, de investeringsmaatschappij van Sonnenberg houdt 71 procent van de aandelen, zou zinloos zijn. Het inkoopbod richt zich daarom alleen op de minderheidsaandeelhouders.

Op het hoofdkantoor van Hunter Douglas in Rotterdam kwamen analisten en aandeelhouders samen om informatie te ontvangen over de eerste kwartaalcijfers en het inkoopbod. De vergadering had een openbaar karakter en werd betiteld als een informele vergadering van aandeelhouders. De producent van raambekleding heeft in het eerste kwartaal een omzet van 723 miljoen dollar geboekt, een stijging van 8,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Europa en Noord-Amerika, die samen 83 procent van de groepsomzet voor hun rekening nemen, was er uitgedrukt in lokale valuta echter geen sprake van autonome groei. De groei was te danken aan de positieve opbrengsten van acquisities en valutawinsten.

Voor 2008 verwacht Sonnenberg een afname van de groei van de omzet in Europa en de Verenigde Staten en een sterke groei in Zuid-Amerika. De verkoop van raamdecoratie is een goede graadmeter voor de economische ontwikkeling in een regio. Als er veel afzet is voor bedrijven als Hunter Douglas dan is dat een teken dat bijvoorbeeld de bouw van nieuwe huizen stijgende is en indirect ook dat het met de economie en koopkracht de goede kant op gaat. Over de economische situatie in de Verenigde Staten was Sonnenberg helder: “I think the worst is yet to come”.

De aanwezige aandeelhouders wilde al snel over naar het bespreken van het inkoopbod. De belangrijkste vragen gingen over de geboden prijs (43 euro per aandeel), een eventuele delisting van Hunter Douglas, het toekomstige dividendbeleid en de positie van de overblijvende minderheidsaandeelhouder.

In het biedingsbericht is een fairness opinie opgenomen die is afgegeven door NIBC Bank. De niet uitvoerendebestuurders - Hunter Douglas is een Antilliaanse naamloze vennootschap met een zogenaamde one-tier board - verwijzen naar die opinie en willen verder geen waardeoordeel geven. Volgensniet uitvoerend bestuurder Cor Boonstra (voormalig Philips-topman) moeten de aandeelhouders zelf de afweging maken om hun aandelen aan te bieden.

De VEB vindt het uiterst opmerkelijk dat het inkoopbod niet wordt ondersteund door de bestuurders. De spagaat is helder. De prijs van 43 euro per aandeel wordt door NIBC als fair gekenmerkt. De vraag van de VEB was voor wie deze prijs fair is: voor de blijvende aandeelhouder of de verkopende aandeelhouder. Daarop kwam geen antwoord. Ondanks herhaaldelijk aandringen wilde zowel de bestuurders als de onafhankelijke bestuurders (niet uitvoerende bestuurders) geen verder inzicht verschaffen in de totstandkoming van de geboden prijs en de toekomstverwachtingen voor Hunter Douglas. Het was overigens wel opvallend dat Boonstra sprak over een mooie prijs voor de onderneming, terwijl de andere bestuurders spraken over een goede prijs gezien het marktsentiment. Navraag over het onderscheid tussen beide waarderingen leverde een terugkrabbelende Boonstra op.

Het bestuur gaat er niet van uit dat alle aandeelhouders aanbieden. Dat had volgens Sonnenberg overigens niets te maken met de geboden prijs maar met verschillende toekomstverwachtingen ten aanzien van Hunter Douglas. Daarom heeft het bestuur nog niet gesproken over het starten van een mogelijke uitkoopprocedure. Over het van de beurs halen van Hunter Douglas (delisting) was al wel nagedacht.

Hunter Douglas is blij met de tucht van de markt. Het zorgt voor discipline binnen de onderneming. Daarom zal de beursnotering niet worden beëindigd. Ook als maar een heel klein deel van de aandelen als free float overblijft zal Hunter Douglas niet uit eigener beweging tot delisting overgaan. Euronext heeft die bevoegdheid wel als slechts 5 procent van de aandelen vrij verhandelbaar is, maar het bestuur van Hunter Douglas verwacht niet dat Euronext de beursnotering zal beëindigen.

Ten aanzien van de minderheidsaandeelhouders zal het beleid niet veranderen. Hunter Douglas zegt de minderheidsaandeelhouder fair en gelijkwaardig aan de grootaandeelhouders te zullen behandelen. Op de vraag of in de toekomst weer preferente aandelen worden uitgegeven om financiële speelruimte te scheppen voor de grootaandeelhouder werd niet geantwoord. Dat is nu niet van belang, aldus Sonnenberg. Ook het dividendbeleid zal niet veranderen. Het streven van de ondernemingsleiding is om ieder jaar dividend uit te keren. Dat doet zij naar eigen zeggen al sinds de beursgang in 1969 en dat zal zo blijven. De toekomst zal het uitwijzen.