VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Overnames integreren

De vergadering van aandeelhouders van Heineken en Heineken Holding worden sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw gekenmerkt door de nadrukkelijke aanwezigheid van de familie Heineken. De vennootschapstructuur zorgt ervoor dat Heineken ondanks de beursnotering een gesloten familiebedrijf blijft. Deze structuur brengt weliswaar relatieve rust rond de vennootschap, maar zorgt tevens voor weinig inspraak van andere aandeelhouders.

Voorstellen worden bijna altijd met 100 procent van de stemmen aangenomen. President-commissaris Cees van Lede liet dat ook duidelijk merken in de discussie over de vennootschapstructuur, toen hij aangaf dat ‘deze oppositie tegen het voorstel’ weinig resultaat zou hebben. Ondanks dat blijven minderheidsaandeelhouders van Heineken vasthoudend de discussie zoeken met bestuurders en commissarissen gericht op verbetering van de corporate governance binnen Heineken.

De jaarcijfers van Heineken leverden een diffuus beeld op. Enerzijds steeg de brutowinst naar 1,1 miljard euro (een stijging van ruim 20 procent) en werd een omzetstijging gerealiseerd van 6,2 procent tot 12,5 miljard euro. Tegelijkertijd stonden de marges echter onder druk. Zonder correctie voor eenmalige baten en lasten daalde de marge met 50 procent. Na correctie bleef de marge ternauwernood gehandhaafd.

Gevraagd naar de visie van het bestuur over de onder druk staande marges antwoordde bestuursvoorzitter Jean François van Boxmeer dat beschermen van de marge en het streven naar margestijging de hoogste prioriteit heeft voor het bestuur. “ Marge kun je maar een keer weggeven en dat doen we liever niet”, aldus Van Boxmeer. In dat kader past ook het streven van het bestuur om de stijging van de grondstofprijzen direct door te rekenen aan de consument. Heineken verwacht dat de prijsstijging van het Premium bier door de consument zal worden geslikt.

Ook op markten waar geconcurreerd wordt op kostenniveau verwacht Heineken geen schrikbarende omzetverliezen als gevolg van het doorrekenen van de gestegen grondstofprijzen. In de top drie van risicofactoren voor het bestuur staat naast de marge en de stijging van de grondstofprijzen ook de invloed van wetgeving. Zowel nationale als internationale ontwikkelingen van wet- en regelgeving worden door Heineken nauwgezet in de gaten gehouden. Kleine wijzigingen in bijvoorbeeld de mededingingswetgeving kunnen voor Heineken verregaande gevolgen hebben.

Behalve de vaststelling van de jaarrekening stond ook de goedkeuring van de overname van Scottish & Newcastle (S&N) door Heineken in samenwerking met het Deense Carlsberg op de agenda. Door de overname verwerft Heineken de nummer één positie in het Verenigd Koninkrijk (met merken als Fosters, Kronenbourg 1664 en John Smith’s) en een tweede positie in Portugal, Ierland, België en Finland. Ook krijgt Heineken een strategisch belang in zowel India als de Amerikaanse importmarkt.

Door de overname is Heineken in India echter in een juridische procedure beland met haar bestaande joint-venture partner. De afloop van dit geschil is ongewis dus het blijft afwachten of de overname wat betreft de Indiase markt positief is voor Heineken. De andere markten waar Heineken belangen verwerft zijn volwassen markten. Veel omzetgroei is daar niet te behalen, zo legde de VEB het bestuur voor. Opgeteld bij het achterblijven van het rendement op geïnvesteerd vermogen van S&N ten opzichte van Heineken is de vraag gerechtvaardigd of dit geen dure overname is. Van Boxmeer antwoordde hierop dat het inderdaad juist is dat de acquisities vaak een lagere winstmarge hebben, maar dat Heineken deze na de uitbreiding moet kunnen opkrikken. Ook bij Scottish & Newcastle. Stijging van het rendement heeft dus ook hier prioriteit!

Door de vele acquisities in 2007 - zoals Krušovice, Syabar en S&N - verslechtert de schuldpositie. Binnen de kredietfaciliteit is ook ruimte gereserveerd voor tegenvallers van de overnames. Dat kan negatieve invloed hebben op toekomstige activiteiten van Heineken. Financieel bestuurder René Hooft Graafland bezwoer de aanwezige aandeelhouders dat de toekomstige activiteiten van Heineken geen last zouden hebben van de vele acquisities. “Heineken is een financieel gezond bedrijf maar ondernemersrisico hoort erbij”.

De belangrijkste uitdaging op korte termijn is de ‘management challenge’, aldus Hooft Graafland. Alle nieuwe bedrijfsonderdelen moeten worden ingepast in de (financiële) structuur en managementorganisatie van Heineken. Dat vergt flinke inspanningen van het management. Een nieuwe grote overname staat daarom vooralsnog niet op de agenda van de bestuursleden en de commissarissen van zowel Heineken als Heineken Holding.

Een laatste rimpel in de vijver was de afwezigheid van de voor benoeming voorgedragen commissaris Mary Minnick, de huidige bazin van de oer-Hollandse HEMA. Zij had een overvolle agenda, aldus Van Lede. Dat creëerde bezorgdheid bij de aandeelhouders; wie zegt dat Mary Minnick straks iedere vergadering van de commissarissen bezoekt als zij zo’n volle agenda heeft. Van Lede wees op haar stevige staat van dienst en hield een gloedvol betoog voor haar benoeming. Dat neemt echter niet weg dat de aandeelhouders nu niet weten op wie ze gestemd hebben, behalve die ene grootaandeelhouder die haar voorafgaand aan de vergadering uitvoerig gesproken heeft...