VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onverstoorbaar heerlijk helder

Heineken kan terugzien op een goed 2006. De omzet steeg met 9,6 procent tot 11,83 miljard euro en de nettowinst kwam uit op 1,21 miljard euro, 59,1 procent meer dan in 2005. De bierafzet nam toe met 11,2 procent tot 131,9 miljoen hectoliter, een record. Het grootste groeisucces betrof de introductie van Heineken Premium Light in de Verenigde Staten. Dit alcoholarme bier is in de Verenigde Staten uitstekend aangeslagen: bestuursvoorzitter Jean François van Boxmeer kon tot zijn genoegen bevestigen dat de resultaten dit jaar al op break-even zullen uitkomen en volgend jaar naar verwachting winst zullen opleveren.

Heineken wordt ook gedwongen om aan kostenbesparingen te werken. Van Boxmeer heeft dat na zijn aantreden in 2005 daadkrachtig aangepakt. Het concern opereert veelal in verzadigde markten en wordt geconfronteerd met stijgende productiekosten. Hogere inkoopkosten spelen een aanzien-lijke rol, zij zullen dit jaar met 7 tot 8 procent kunnen stijgen.

De belangrijkste componenten daarbij zijn grondstoffen en verpakkingen, met name blik. Dat lijkt structureel van aard, vanwege de toegenomen energiekosten alsmede een grotere vraag naar agrarische producten door de groeiende wereldbevolking en stijgende vraag naar bio-brandstoffen. Het programma voor kostenbesparing 2006-08 moet 450 miljoen euro opleveren, met een meer doelmatige personeels-bezetting en sleutelen aan de in- en verkoopsystemen.

Heineken is als wereldwijd opererende brouwerij actief in meer dan 65 landen, verdeeld over vijf regio’s. De bedrijfs-ontwikkelingen in drie regio’s worden zonder meer als goed bestempeld, de twee overige vragen hier en daar wat extra aandacht. In Centraal- en Oost-Europa, gemeten naar afzetvolume de grootste regio, steeg de omzet met 20,1 procent, met name dankzij de Russische markt. In West-Europa is in enkele landen duidelijk sprake van een verzadigde markt en moet verdere omzetgroei vooral van innovaties komen. Noord- en Zuid-Amerika is een sterk winstgevende regio. Afrika en Midden-Oosten is in afzetvolume zeer bescheiden, maar de zich stabiliserende economische situatie in Centraal-Afrika biedt hier groei-perspectieven. In Azië-Pacific is het afzetvolume evenmin groot. Dat vraagt ook aandacht, al is de winstgevendheid daar niet slecht.

Bij het stemmen in deze vergadering signaleerde president-commissaris Kees van Lede op de meeste punten tevreden uitslagen in ‘Sovjet-sfeer’. Daarop was een enkele uitzondering. Tegen het beloningsbeleid voor de raad van bestuur was iets méér dan 1 procent weerstand, met ook een tegenstem van de VEB. Het variabele beloningsdeel voor de bestuurders wordt wel bijzonder groot, het referentiesysteem is weinig simpel en de criteria zijn onbekend.
Over de huidige gang van zaken is Heineken tevreden. De door Brussel aangekondigde boete van 219 miljoen euro voor vermeende prijsafspraken wordt verontwaardigd afgewezen. De prognoses voor een 10 tot 13 procent hogere nettowinst voor dit lopende jaar worden gehandhaafd.