VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer business, minder Tabaksblat

Bierbrouwer Heineken heeft haar voorzichtige verwachtingen voor 2005 ruim overtroffen. De omzet steeg met 7,3 procent en de nettowinst met 18,5 procent. Geschoond voor bijzondere posten nam de nettowinst met 4,6 procent toe, ondanks een negatief valuta-effect (dollar) van 27 miljoen euro.

De nieuwe bestuursvoorzitter Jean-Francois van Boxmeer straalde zelfvertrouwen en daadkracht uit, mede gesterkt door deze resultaten. Via een kostenreductieprogramma wil hij de vaste kosten, excl. marketing, laten afnemen met 200 miljoen euro tot 3,8 miljard in 2008. Voor 2006 rekent Heineken op een autonome groei van de nettowinst van maximaal 5 procent. Heineken verwacht veel van de introductie van Heineken Premium Light op de Amerikaanse markt, waar light bier al de helft van de markt inneemt. Werd vroeger veel gesproken over China en Zuid-Amerika, nu richt Heineken haar pijlen steeds meer op Rusland.

In al het mooie cijfermateriaal vond de VEB een dissonant, namelijk de afnemende marges. Sinds 2002 neemt het geschoonde bedrijfsresultaat als percentage van de omzet met een procentpunt per jaar af, van 15,1 in 2002 tot 12,1 procent in 2005. Hierbij moet nog worden aangetekend dat de omschakeling naar IFRS deze marge in 2004 op papier 0,5 procent beter liet worden. Cfo René Hooft Graafland duidde de valuta-effecten als hoofdoorzaak, samen met de verrichte acquisities, die nog niet de gewenste efficiëntie hadden gehaald. Met het kostenreductieprogramma van 200 miljoen euro en het efficiënter worden van de overgenomen brouwerijen, moeten de oude marges toch weer in het zicht kunnen komen.

Corporate Governance stond niet op de agenda, wat een punt van kritiek was van de vertegenwoordiger van enkele grote pensioenfondsen. Het verleidde president-commissaris Cees van Lede tot de uitspraak dat de tijd rijp was om "back to business" te gaan met iets minder code-Tabaksblat. Ook de VEB haalde een oude koe uit de sloot door de eigendomsstructuur ter sprake te brengen: de familie Heineken bezit een meerderheid van het stemrecht, ondanks dat ze "slechts" een kwart van de firma bezit. Van Lede vond het eerder een "oude sok" in plaats van een oude koe, waarbij de reactie dat oude sokken soms erg stinken niet kon uitblijven.

Relevant was dat Van Boxmeer de eigendomsstructuur niet als belemmering zag voor het uitvoeren van zijn strategieën. Bovendien bevestigde commissaris Maarten Das later in de vergadering van Heineken Holding dat de familie Heineken bereid is te participeren in een eventuele aandelenemissie, mocht dit nodig zijn in verband met grotere overnames. Hierdoor zou ze de meerderheid van de stemmen behouden.

Heineken blijft vasthouden aan de drie afhankelijke commissarissen, hoewel ze zelf twee ervan als onafhankelijk wenst te betitelen. Das schertste dat de code-Tabaksblat fout zat met haar definitie van onafhankelijke commissarissen en dat die in een volgende versie wel zal zijn gecorrigeerd.