VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Minder plezier met bier

– In de aandeelhoudersvergadering was duidelijk te
merken dat de onderneming aan kritiek een broertje dood heeft.
President-commissaris De Jong leidde de vergadering met strakke hand en daarbij
werd weinig ruimte gelaten voor discussie.

 Hij maakte daarmee duidelijk dat er
uiteindelijk maar één partij is aan wie Heineken NV ultieme verantwoording af
wil leggen en dat is Charlene de Carvalho-Heineken. Via een meerderheidsbelang
in Heineken Holding dat een belang van 50,005 procent heeft in Heineken NV,
controleert zij de onderneming. Deze constructie bepaalt in belangrijke mate de
corporate governance situatie bij Heineken en die leidt tot afwijkingen van de
code-Tabaksblat. Pas in 2005 zal Heineken een definitief standpunt bekendmaken,
maar bestuur en commissarissen lieten alvast doorschemeren dat zij op het gebied
van onafhankelijkheid, zittingsduur en het aantal commissariaten van haar
commissarissen weinig aanpassingsgezind zijn.

Ook wat betreft het bezoldigingsbeleid staat het conformeren aan de code niet
bovenaan de prioriteitenlijst. Hoewel het huidige bestuur zeer tevreden is met
het bestaande beloningspakket heeft de raad van commissarissen een onderzoek
ingesteld naar het beloningsbeleid. Gevreesd moet worden dat Heineken net als
Akzo Nobel, ING, Numico en vele andere ondernemingen de ‘onafhankelijke’
onderzoeksresultaten aangrijpt om de beloningspakketten in een tijd van
economische tegenspoed te verhogen. En dat terwijl ook Heineken met weliswaar
een solide balans en een gezonde autonome ontwikkeling kampt met teruglopende
resultaten. 2003 was in dat opzicht een moeilijk jaar.

In de Verenigde Staten had de biergigant het moeilijk door de invloeden van
de recessie en de Irak-oorlog en ook het resultaat in de regio Afrika en
Midden-Oosten daalde mede door valuta-invloeden sterk. In de aanhoudend
consoliderende Chinese markt die Heineken bestempelt als een groeimarkt voor de
lange termijn, nam de afzet af. Heineken is in China actief via de joint venture
Asia Pacific Breweries. De onlangs aangekondigde joint venture met het
Australische Lion Nathan dat ook actief is op de Chinese markt, richt zich
daarom vooralsnog primair op de Australische markt.

Verder was 2003 een jaar van uitersten. Heineken kondigde in 2003 opgetogen
de grootse overname in de geschiedenis van de onderneming aan. Het Oostenrijkse
BBAG met een omzet van 906 miljoen euro werd voor een bedrag van 1,9 miljard
ingelijfd. Heineken werd daarmee in één klap marktleider in Centraal-Europa. In
2003 kwam het concern echter ook voor het eerst in haar geschiedenis met een
winstwaarschuwing.

De zwakke dollar, maar ook andere valuta, hadden een sterk
negatieve invloed op het resultaat. Het bedrijfsresultaat kwam 88 miljoen euro
lager uit door valuta-effecten, waarvan de helft door de dollar. Ook voor 2004
zal deze invloed sterk merkbaar zijn. De verwachte autonome winstgroei zal
worden overschaduwd door valuta-effecten en per saldo leiden tot een daling van
de nettowinst. Voorlopig dus minder plezier met bier. In financieel opzicht
dan.