VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bierreus houdt koers vast

Bestuursvoorzitter Karel Vuursteen staat eerst stil bij het verscheiden van de heer Alfred (‘Freddie’) Heineken en kijkt terug op een goed jaar. De componenten van de vijftien procent winststijging zijn twee procent, veroorzaakt door een gunstige dollar/euroverhouding, vijf procent autonoom en zes procent door nieuwe consolidaties. Inclusief buitengewone baten steeg de nettowinst zelfs 22,1 procent. De langjarige penetratie van het topsegment in elk land met het merk Heineken en van het middensegment met Amstel is nog steeds een succesformule. De marge op Amstel is daardoor verklaarbaar lager, ook de volumegroei is geringer.

Opvolger Thony Ruys is lid van de raad van bestuur sinds 1993. Hij releveert de ontwikkeling gedurende tien jaar, waarin het bedrijfsresultaat verdrievoudigde en het dividend van 0,16 naar 0,40 euro groeide. Hoé die groei vast te houden ziet Ruys als de grote uitdaging. Hij bevestigt dat de marktbenadering in de toekomst niet significant zal wijzigen. Uitbouw van thuismarkten, (nu: de Verenigde Staten, Nigeria en een aantal Europese landen), kostenreducties, merkenversterking (oog voor behoefte aan andere drankjes) en het bewaren van een goede naam zijn de speerpunten van het beleid.

Op een vraag hierover wordt geantwoord dat Heineken een aantal Zuidamerikaanse landen niet actief benadert omdat er een staatsmonopolie bestaat. De hoge kosten voor ontwikkeling van systemen – veertig miljoen euro – blijken een eenmalig karakter te hebben en zijn gericht op de realisatie van een hightech intern communicatiesysteem waarvan alle bedrijfsonderdelen gebruikmaken. Wat betreft waterverbruik per hectoliter geproduceerd bier antwoordt Vuursteen dat dit in de loop der jaren sterk is gedaald en bovendien sterk gezuiverd wordt geloosd.

Van duidelijke doelen op het overnamepad blijkt ter vergadering niets. Wel is tot dat doel vijf miljard euro beschikbaar, die zal worden aangewend naargelang goede kandidaten reëel geprijsd zijn.

In de daarop volgende vergadering van Heineken Holding verklaart mevrouw De Carvalho, dochter van de overleden Freddie Heineken, dat zij de geërfde rechten in de Heineken-onderneming beschouwt als een erfgoed en daarmee dienovereenkomstig zal omgaan. Verandering van de positie van de familie Heineken als bezitter van de meerderheid van de aandelen zowel als die van alle andere aandeelhouders die gezamenlijk een minderheidsbelang bezitten is dus niet te verwachten. Of de koersvorming daarvan hinder blijft ondervinden zal moeten blijken.