VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ook voor aandeelhouders heerlijk, helder

Goed of slecht weer, vertraging in de economische ontwikkeling van sommige landen, Heineken verkocht opnieuw meer hectoliters bier (de groep 10,4 procent, totaal inclusief gelieerde ondernemingen in Zuid-Amerika 7,7 procent, autonoom 2 procent). Hoofdpijler is en blijft het ijzersterke Heinekenmerk, waarvan 5,9 procent meer werd verkocht. Dit geldt vooral landen waar het concern broad leadership bezit, marktleiderschap met vooraanstaande merken in alle segmenten. Maar ook in segmenten waar segment leadership wordt nagestreefd: marktleiderschap in het premiesegment en in toenemende mate bij speciaalbieren. Hogere verkoopprijzen, verdere verbetering van de productmix en verdere margestijging droegen mede aan de omzettoename bij.

Niet zo goed ging het in Polen, qua afzetvolume nu het derde Heinekenland achter Spanje en Frankrijk. Bestuursvoorzitter Karel Vuursteen deed daar in zijn inleiding tot de door 498 aandeelhouders (plus 146 van Heineken Holding) bijgewoonde jaarvergadering eerst wat luchtig over. Maar in de discussie gaf hij desgevraagd toe, dat  hoewel al heel wat is bereikt  de organisatorische problemen wellicht toch wat onderschat zijn. Het integreren van vier groepen die elkaar vroeger beconcurreerden, tegenwerking van de overheid op het gebied van advertising en torenhoge rente zaten niet mee. We wilden het te snel.

In de V.S., na Europa de belangrijkste markt voor het concern, groeide de afzet van de merken en Amstel Light met respectievelijk 15 procent en 13 procent. Van economische teruggang merkt Heineken tot nu toe weinig. Marketing inspanningen worden nu ook met succes gericht op andere regio’s dan de oostkust en op supermarkten waar Heineken nu nog relatief ondervertegenwoordigd is.

Over Brazilië zei Vuursteen dat de onderhandelingen over verkrijging van een meerderheidsbelang in Kaiser (nu 14 procent belang) helaas op een laag pitje staan. De relatie met Coca Cola, dat 10 procent bezit, is weliswaar goed, maar de overnameprijs vormt nog een struikelblok, vooral bij de individuele Coca Cola bottelaars die tezamen 76 procent bezitten.

In februari werd een 49,9 procent belangneming aangekondigd in een Beierse biergroep. Interessant enerzijds ter verkrijging van een kleine entree in de nog zeer versnipperde grootste biermarkt van Europa. Anderzijds wegens de positie van de tot de groep behorende Paulanergroep, vooraanstaand producent van witbier. De belangrijkste overweging was echter, zo zei Vuursteen desgevraagd, hun belang in Chili. Heineken is al in dat land vertegenwoordigd met directe export en via haar Argentijnse 15 procent deelneming Quilmes. Door samenwerking met de nieuwe partner kunnen de mogelijkheden nog sterk toenemen.

Een vertegenwoordiger van een groep anonieme aandeelhouders vroeg of Heineken bij de financiering van acquisities belemmerd wordt door de structuur met Heineken Holding en het getrapte aandeelhouderschap (incl. lArche). Het antwoord van Vuursteen en president-commissaris Rob Hazelhoff was: nee. Bij gezonde acquisities, waarbij de winstgevendheid bepalend is voor de te betalen prijs, wordt, als in het verleden, geen belemmering verwacht, gezien de sterke financiële positie.

Vuursteen verwacht voor dit jaar verdere winststijging. Maar door de VEB gevraagd om enige kwantificering, antwoordde hij dat dit door onzekerheden niet verstandig zou zijn. Met veel omhaal van woorden, die hij tenslotte kort samenvatte met: nee. Het dividend was zoals gebruikelijk onveranderd, doch door de aangekondigde aandelensplitsing 5:4 betekent dit volgend jaar 25 procent dividendverhoging.