VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2007 belooft veel

Een enthousiaste bestuursvoorzitter Hoefsloot keek in zijn presentatie terug op 2006 en schetste de strategie voor de komende jaren. Door onverwachte prijsstijgingen van materialen en slecht projectmanagement daalde de winst van de Bouwdivisie van 30 tot 6 miljoen euro. Nog 200 miljoen euro productie zal zonder winst in de omzet van 2007 worden verantwoord.

Bij Infra lopen de grote projecten (HSL) met goede marges op hun eind en liep de marge terug van 4,4 naar 3,2 procent. Inmiddels is er een begin van verbetering. Vastgoed draaide boven verwachting met een winststijging van 14 miljoen tot 80 miljoen euro. Doordat een boete 9 miljoen euro hoger uitviel dan verwacht, zakte de jaarwinst iets lager. Het operationele resultaat in het buitenland steeg van 13 naar 20 miljoen euro. Twee nieuwe acquisities droegen hierin voor 3 miljoen euro bij.

Heijmans zet sterk in op het toevoegen van waarde voorafgaande aan en in aansluiting op het bouwproces. Betrokkenheid in de ontwerpfase en het verwerven van de opdracht voor langjarig onderhoud en beheer staan hoog op de agenda. Bij wegenbouw wenst Heijmans verticaal te integreren vanwege de noodzaak de voorziening van grondstoffen voor de asfaltproductie in eigen hand te hebben.Hoefsloot taxeerde 95 miljoen euro als haalbare winst voor 2007.

De orderportefeuille op 1 januari was voor het eerst hoger dan de omzet in het voorgaande jaar. Met zoveel opdrachten mag toch een betere marge verwacht worden. Hoefsloot beaamde dat.
Voor de VEB bleef het een raadsel dat bij beweging van materiaalprijzen en bij voortgang van een project de beschikbare informatie niet leidt tot tijdig ingrijpen. President-commissaris Brentjens zei dat adequate maatregelen waren getroffen en deze kwaliteiten niet gezocht moesten bij nieuw te benoemen commissarissen, zoals de VEB voorstelde. De VEB vroeg hoe commissarissen konden stellen dat alle aan het management gestelde doelen vrijwel waren gehaald, terwijl de winst bij Bouw kelderde tot 6 miljoen. Het onbevredigende en waarschijnlijk niet juiste antwoord was dat de managers uitsluitend worden beoordeeld op de totale jaarwinst!

De gouden handdruk van 2 miljoen euro voor vertrekkend bestuurder Ton Stuifzand die zelf ontslag nam en veroordeeld werd in de bouwfraudezaak, wordt als absurd hoog ervaren. De VEB vroeg of hij met dit bedrag beloond is omdat hij bereid was alle oneer voor Heijmans op zijn schouders te nemen? Nee, betoogde Brentjens, met zijn vertrek meende hij in het belang van Heijmans te handelen. Heijmans is hem inderdaad veel dank verschuldigd en commissarissen zagen geen reden om af te wijken van de ontslagregeling die ooit met Stuifzand was overeengekomen. De certificering van de aandelen houdt Heijmans in stand. De VEB vroeg om dan het Administratie-kantoor volgens regels van corporate governance een vergadering voor certificaathouders te laten beleggen. Op uitnodiging van Brentjens meldde AK-voorzitter Carlo de Swart hiertoe gaarne bereid te zijn, maar nog geen enkel verzoek daartoe van certificaathouders ontvangen te hebben. Tot commissaris werden benoemd André Olijslager (ex Friesland Foods) en Sjoerd van Keulen (SNS Reaal).