VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geheid gecertificeerd

Het aandeel Heijmans blijft gecertificeerd en het Administratiekantoor (AK) is de baas in de aandeelhoudersvergadering. Het AK stemt op alle 24 miljoen uitstaande gewone aandelen, behalve wanneer een certificaathouder in eigen persoon of ‘proxy’ zelf wil stemmen. In dat geval kan het AK onder voorwaarden ‘volmacht’ verlenen. Van die volmacht maakten bezitters van 0,6 respectievelijk 0,9 miljoen certificaten gebruik.

Het AK besliste dus de stemmingen met een enorme meerderheid. Volgens AK-bestuurslid De Swart is Heijmans niet van plan om de certificering op te heffen zolang de participatie van certificaathouders onder de 30-35 procent ligt. Die ligt nu op 6 procent en het bestuur wil de participatie wel vergroten, maar waarom zouden de certificaathouders komen, als het AK toch alles met overgrote meerderheid blijft uitmaken?

Tijdens de vergadering werd het voornemen bekendgemaakt dat het AK voortaan zonder beperkingen volmacht zal verlenen, dus ook als grote beleggers met meer dan 25 procent zouden komen stemmen, of als er sprake zou zijn van een overnamebod. Dit voornemen moet overigens nog worden geëffectueerd in nieuwe statuten en voorwaarden voor het AK. Beloofd is dat die zo spoedig mogelijk beschikbaar komen.

Het bestuur had al wel gezorgd voor verdergaande bescherming middels beschermingsprefs. De VEB heeft hier tegen gestemd omdat deze prefs voor onbepaalde tijd kunnen worden uitgegeven, terwijl een half jaar meer dan voldoende lijkt.
Volgens de VEB mag niet zo maar worden aangenomen dat het AK het vertrouwen geniet van alle certificaathouders. Immers, het bestuur is niet gekozen door de certificaathouders, het heeft in de verslagperiode niets gedaan om het vertrouwen van de certificaathouders te krijgen, terwijl het wel heeft vergaderd met het bestuur van de onderneming, en het houdt zich het recht voor zonder raadpleging van certificaathouders zijn stem te bepalen.

Het vertrouwensvotum is voorgeschreven in de code-Tabaksblat en de VEB stelde dat het AK bij (deels) ontbreken daarvan draagvlak mist om te kunnen stemmen. Het bestuur meende echter dat certificaathouders die niet zelf komen stemmen, daarmee automatisch hun vertrouwen uitspreken in het stemgedrag van het AK.
Uit een energieke presentatie van bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot bleek dat het met de onderneming zelf wel goed gaat: de omzet trekt aan, maar de prijzen nog niet vanwege overcapaciteit.

Het bestuur wilde nog steeds geen prognose voor het halfjaarresultaat geven. Wel werd gemeld dat enige weken geleden een verrassend groot kredietarrangement van 400 miljoen euro is afgesloten. Op de vraag van de VEB of hiermee misschien een bod op het Bouwfonds wordt voorbereid, gaf Hoefsloot een ontwijkend antwoord.
De raad van commissarissen bestaat geheel uit mannen van zestig jaar en ouder. Sommigen zitten er al lang. Voorgesteld werd om Bartelds weer voor een vierde termijn van vier jaar als commissaris te benoemen. Omdat dit strijdig is met de code-Tabaksblat heeft de VEB tegengestemd. Het AK stemde natuurlijk vóór, want zo stemt een AK altijd. De VEB meende dat Heijmans beter af zou zijn geweest met verjonging.