VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Doelstellingen ver weg

In mei 2003 was het doel vijf miljard omzet in 2006. Op 4 september 2004 volgde een winstwaarschuwing en de nieuwe bestuursvoorzitter Guus Hoefsloot deelde toen mee dat de doelstellingen herzien moesten worden. De doelstellingen zijn verlegd naar 2008. Het rendement op geïnvesteerd vermogen moet naar achttien procent, nu elf procent, in de periode 1994-2001 was dit 22 procent.

Het streefgetal voor de marge is drie procent (2003: 2,3 procent). De woningbouw moet opgevoerd worden van 2.800 naar 4.500 stuks per jaar. Dochter Proper Stok heeft 14.000 woningen in portefeuille. Verder moet de waardeketen versterkt worden, vooral de voorkant met design & construct en de privaat gefinancierde projecten (PPS). Aan de achterzijde worden service, onderhoud en exploitatie versterkt. Het geheel zal circa vijftien procent meer opbrengst leveren. Overigens hebben de andere bouwers de waardeketen ook ontdekt.

Voor 2004 blijven de marges onder druk staan en zal de netto winst belangrijk lager zijn. Dit komt mede door hogere belastingdruk wegens aflopende verliescompensaties. De aandeelhouders worden gepaaid met het voornemen om het dividend op niveau 2003 te handhaven. Dit wel onder voorbehoud van verdere claims en boetes door de bouwfraude. Heijmans heeft nu echt schoon schip gemaakt en betuigt spijt over de gang van zaken. Er zijn 3.000 brieven gestuurd naar klanten en relaties en vele gesprekken gevoerd met grote klanten.

Een ander risico vormt de leegstand van ongeveer 60.000 m2 kantoorruimte die in de portefeuille van het overgenomen IBC zat. IBC bouwde al zonder dat er kopers of huurders waren. Er is een voorziening van negen miljoen euro genomen omdat het nog zeker twee jaar zal duren voordat de laatste meters bezet zijn. Acquisities staan op een laag pitje. Hooguit worden er kleinere aankopen voor de strategische versterking van de waardeketen gedaan.

Door de acquisities in 2003 is de langlopende schuld met 150 miljoen euro gestegen en de post goodwill met twintig miljoen euro.
Door de overname van Leadbitter is het omzetaandeel buitenland gestegen tot zestien procent. De marge bedroeg 0,6 procent, dit komt door reorganisaties in België. Volgens de doelstellingen 2004-08 is het maximale aandeel van de omzet buitenland twintig procent. Over de winstbijdrage van het Engelse Leadbitter is Hoefsloot vaag, uiteraard zijn de prioriteiten ook hier verbetering van het resultaat en de kasstroom.

Heijmans is een bouw- en vastgoedontwikkelingsonderneming die de derde plaats op Nederlandse markt bezet, door deze combinatie is zij minder afhankelijk van de conjunctuur. In goede winstgevende jaren is veel geïnvesteerd in de organisatie waardoor zij kan inschrijven op grote en complexe projecten waarvan de offertekosten hoog zijn en waarvoor veel expertise nodig is.
Met de invoering van de code-Tabaksblat loopt Heijmans niet voorop. De aandelen blijven gecertificeerd en er is wel een voornemen het bestuur van het administratiekantoor onafhankelijk te maken. De beschermingsconstructies vormen een schril contrast met het zeer transparante en informatieve jaarverslag en de goede communicatie met beleggers. Stemmen op afstand wordt, ondanks dat Heijmans deelnemer is van het Communicatiekanaal Aandeelhouders, niet overwogen.
De halfjaarcijfers worden twee september gepubliceerd. In 2005 is de directie van plan per kwartaal een update te geven.