VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Blijft goed in slecht weer

Bestuursvoorzitter Janssen kijkt terug op een voorspoedig 2001. Nederland is met 89 procent van de bedrijfsopbrengsten veruit het belangrijkst, de overige 253 miljoen euro (+ 34 procent) wordt vrijwel geheel in België behaald. De omzet in Nederland steeg van 865 miljoen naar 1.446 miljoen euro (+ 67 procent), waarin de integratie van IBC (omzet 2000 453 miljoen euro) een grote rol speelde.

In Nederland daalde de productie in de woningbouw met tien, in de utiliteitsbouw met 1,2 procent. In België was de kantorenmarkt slecht, in Duitsland daalde de bouwproductie met vijf procent. Janssen schatte dat de bouwproductie in Duitsland sinds 1998 was gedaald met 25 procent! Tien procent autonome groei in een stagnerende markt met opnieuw een hogere winst rechtvaardigt voldoening.

De verhouding woning/utiliteitsbouw is van 70:30 naar 60:40 verschoven, wat Heijmans een verbetering acht. In 2002 is door overnames al voor 250 miljoen euro nieuwe omzet verkregen, die met tien procent autonome groei 23 procent omzetstijging moet realiseren. Het streven is een omzet van zes miljard euro in 2006 met een nettowinstmarge van vijf procent (nu 3,1) waarvan ruwweg twintig procent in het buitenland wordt behaald.

Aan mensmanagement wordt in het verslag tien pagina’s besteed, voornamelijk informerend over onderzoeken terzake. Vrijwel niets wordt gezegd over wat gedaan, respectievelijk bereikt is. Toch maakt de leiding kennelijk serieuze zaak met de vraag hoe werkomgeving, gemotiveerd werken en intermenselijke verhoudingen geoptimaliseerd kunnen worden. In de behoefte aan een Belgisch lid van de raad van commissarissen wordt voorzien door benoeming van de heer Theo Peeters. Tijdelijk brengt dit het aantal leden op zeven; vanwege leeftijd vertrekken twee commissarissen waarna beoogd wordt hun aantal op vijf te bevriezen, aldus hun voorzitter Brentjens.

Heijmans bezit uitgebreide grondposities, die niet alleen bouwomzet in de toekomst betekenen, maar ook een omvangrijke stille reserve vertegenwoordigen. Het getoonde eigen vermogen per aandeel van 11,52 euro ligt in werkelijkheid dus hoger. Janssen toont zich gerust op de afloop van het onderzoek naar frauduleuze praktijken in de bouwwereld. Heijmans verlangt bij iedere afgesloten opdracht een getekende verklaring van de verantwoordelijke medewerker, dat geen betalingen aan derden zijn afgesproken of verricht.

De verschuiving van het bezit van aandelen Heijmans van Nederlandse particuliere beleggers (59 naar 41,3 procent) naar Nederlandse institutionele beleggers (7,7 naar 15,7 procent) en banken in Engeland en Amerika (16,4 naar 22,9 procent) schreef Janssen toe aan het effect van de roadshows waarbij Heijmans als beleggingsobject wordt gepresenteerd.

Heijmans is intrinsiek en qua winvermogen een sterk en beloftevol bedrijf. Naast onvoorspelbare omgevingsfactoren blijft het gissen in welke mate bestuursvoorzitter Janssen de succesfactor is. We hopen dat zulks nog lang niet duidelijk hoeft te worden.