VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Goede vooruitzichten

Heijmans, de bouwer die al jaren bovengemiddeld presteert heeft ook in 2000 een goed jaar achter de rug. Met als toetje de overname van Koninklijke IBC B.V. een Brabants bouwbedrijf. Met deze overname wordt voor 2001 een omzet verwacht van 2,25 miljard euro en een winst van 68 miljoen euro. Hierdoor plaatst Heijmans zich nadrukkelijk in de top van het Nederlandse bouwwezen en kan op eigen kracht en voorwaarden verder worden gewerkt aan de groei van het bedrijf tot een Europese speler. De nachtmerrie van bestuursvoorzitter Joop Janssen, om te worden overgenomen door een grote Europees bouwer met een hogere koers/winst verhouding, behoeft voor de met beschermingsconstructies dichtgetimmerde onderneming dan niet uit te komen.

Voor de financiering van de overname van IBC en de verbetering van de balanspositie heeft Heijmans een achtergestelde lening afgesloten van 45 miljoen euro, 1,85 miljoen aandelen uitgegeven en een keuzedividend voorgesteld. De financieringsmix werd met name bepaald door de grens van tien procent van het geplaatste kapitaal. Boven deze grens moet de onderneming een emissieprospectus uitgeven en volgens de inschatting van Joop Janssen zon vijf miljoen euro aan kosten maken dan wel emissieopbrengsten derven. Nu zijn de aandelen onderhands geplaatst met een disagio van 50 eurocent (twee procent) op de slotkoers. Een prima prestatie waardoor zon vier miljoen euro meer in de kas overblijft, alleen jammer dat dit pas na vragen van de VEB wordt toegelicht.

Op initiatief van Heijmans hebben de grote bouwconcerns in Nederland afspraken gemaakt over de financiele verslaggeving. De wijzigingen die per 1 januari 2001 ingaan hebben tot doel om de transparantie en de vergelijkbaarheid van de bouwondernemingen te bevorderen. Naast een aantal verduidelijkingen en definitiekwesties is afgesproken om de winst op een project te nemen naar rato van de voortgang van het project en niet pas na oplevering. Dit betekent het nmalig naar voren halen van de winst op lopende projecten. Op zich een prima afspraak, alleen jammer dat pas na vragen van de VEB wordt toegelicht dat het gaat om 15 miljoen euro die bij Heijmans direct aan het eigen vermogen wordt toegevoegd.

De vooruitzichten van Heijmans zijn goed. De grondposities zijn versterkt en de orderportefeuille is met 40 procent gestegen naar 1,7 miljard euro. Hier komt de order portefeuille van IBC van 750 miljoen euro nog bij. Het jaar 2001 zal met name in het teken staan van de integratie van IBC en de realisatie van de synergievoordelen, geschat op een bedrag tussen vijf en tien miljoen euro per jaar. De winstgevendheid zal met de overname van het lager renderende IBC in 2001 teruglopen van 3,1 procent naar 3,0 procent. De doelstelling van een nettowinst van 3,5 procent van de omzet in 2003 blijft gehandhaafd.

Jan Heijmans, de zoon van de oprichter, heeft op de aandeelhoudersvergadering met een gerust hart afscheid kunnen nemen van de onderneming.