VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Opgaande lijn te pakken

H.E.S. Beheer, houdstermaatschappij van bedrijven die logistieke diensten in havens verlenen, wil de komende jaren zijn activiteiten verder vorm geven. In de achterliggende jaren was de focus op resultaatverbetering gericht, hetgeen ook nodig was gelet op de moeilijke periode rond 2000. Het jaar 2006 kon afgesloten worden met een genormaliseerde winst van 8,8 miljoen,10 procent meer dan in 2005.

Deze winst had hoger kunnen zijn, als OVET niet te maken had gekregen met een forse uitloop van onderhoudswerk-zaamheden aan een elektriciteitscentrale bij een van haar klanten. Directeur Harmen Sliep keek dan ook tevreden terug op 2006, temeer daar de omzet op peil bleef (63 miljoen) en EBS een positief resultaat kon boeken van 1,1 miljoen na jarenlang het zorgenkindje te zijn geweest. Ook bij de andere deelnemingen werd de opgaande lijn doorgetrokken.

De 37 aanwezige aandeelhouders die ruim 40 miljoen stemmen (50%) vertegenwoordigden, waren dan ook erg geïnteresseerd in hoe nu verder. Sliep gaf aan dat de markt er voor de korte, middenlange en lange termijn positief bijligt. Kolen zal een groeimarkt blijven door enerzijds de sluiting van Duitse kolen-mijnen en de nieuwbouw van kolencentrales in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Bij kolen voor de staalsector zal zich een verschuiving voordoen van bulk naar halffabrikaten, vanwege het verplaatsen van hoogovens naar lagelonenlanden.

De agri-gerelateerde omzet zal een dalende tendens vertonen door een afnemende veestapel in het verzorgingsgebied en het gebruik van meer Europese granen. Crush van droge bulk naar oliën zal minder gaan plaatsvinden door aanvoer van de oliën zelf. Die markt vertoont sterke groei, alsmede de vraag van klanten naar opslag voor zowel droge als natte bulk. Het bijmengen van bio-massa in centrales vormt ook een groeisector voor H.E.S. Via Maassilo houdt H.E.S. de vinger aan de pols bij de ontwikkeling van bio-ethanol. Dit alles maakt dat Sliep kon aangeven dat 2007 een beter resultaat zal laten zien dan 2006, temeer daar in 2006 gedane investeringen ten volle zullen gaan renderen.

Naast de marktontwikkelingen schetste Sliep ook de mogelijkheden die de uitstekend gelegen terminals bieden aan diep water. Zo zijn er plannen om terrein te verhuren aan te bouwen elektriciteitscentrales. Maar ook het maken van keuzes welke bulk op welke plek de beste rendementen zal geven, vormt een uitdaging. Financieringsbehoeften zullen via de deelnemingen zelf opgelost worden, alleen bij majeure overnames zal H.E.S. bijspringen. Inkoop van eigen aandelen is volgens president-commissaris Peterson niet aan de orde, daar het bedrijf genoeg aanwendingsmogelijkheden ziet voor de toenemende middelen. Het voorgestane dividendbeleid, 50 procent uitkering, werd met instemming begroet, evenals de verhoging van het dividend over 2006 naar 0,50 euro (2005: 0,35). Tot slot werd Steven Lak als commissaris benoemd, ter vervanging van Rob van Gelder wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn.