VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naar meer rendement

Hes Beheer is houdstermaatschappij van een tiental
bedrijven die logistieke diensten in havens verlenen in de kolen-, ijzererts- en
agribulksegmenten. Ondanks de weinig florissante economische ontwikkelingen in
Nederland en Duitsland – het belangrijkste achterland voor de Hes-bedrijven – is
2004 met een bevredigend resultaat afgesloten, met dank aan China.

De omzet
daalde weliswaar met 5,5 miljoen tot ruim 60 miljoen euro door de verkoop van
Europoort Terminal I, het genormaliseerde resultaat (exclusief saldo bijzondere
baten, waaronder dus de verkoop van deze terminal) steeg met 69 procent naar 4,2
miljoen. Deze terminal deed dienst in de marginaal renderende agribulkmarkt, die
bovendien sombere vooruitzichten heeft, en is afgestoten in het kader van de
strategische heroriëntatie en financiële herstructurering van Hes. Omdat nog
lang niet alle deelnemingen op het gewenste rentabiliteitsniveau zitten, ligt
hierin de voornaamste uitdaging voor de toekomst.

Een eerste poging daartoe werd gedaan door een bod te doen op Emo/Ekom BV,
een deelneming die actief is in het lucratieve kolen- en ijzerertssegment. Hes
heeft hierin al een belang van 31 procent maar wil dit uitbreiden tot een
meerderheidsbelang. Tot op heden echter zonder resultaat. Directeur Harmen Sliep
lichtte toe dat een andere partij een hoger bod heeft gedaan waar Hes niet
tegenop kon. Het dossier ligt nu in Brussel.

Mocht de mededingingsautoriteit tot
de conclusie komen dat de hogere bieder een onevenredig concurrentievoordeel zal
krijgen, dan overweegt Hes haar bod alsnog door te zetten. Het vergroten van
haar belang in Maas Silo om zo meer te kunnen samenwerken met andere
deelnemingen, actief binnen de agribulkmarkt, is daarentegen wel afgerond. Het
eerste kwartaal van 2005 is afgesloten met een operationeel resultaat van 0,7
miljoen euro en een bijzondere bate van 3 miljoen euro. Vooruitzichten voor het
hele boekjaar konden nog niet worden gegeven.

De grootste stap voorwaarts op het gebied van corporate governance werd gezet
door het afschaffen van de certificering. De commissarissen en directie vonden
het, in de geest van de tijd, beter om het stemrecht rechtstreeks bij de
aandeelhouders neer te leggen. Als ‘tegenprestatie’ werd de
aandeelhoudersvergadering wel gevraagd de oprichting van de Stichting Preferente
Aandelen Hes Beheer te accorderen om toch nog enige vorm van bescherming te
hebben.

Deze stap naar een aandeelhoudersvriendelijkere structuur stond in schril
contrast met de manier waarop het beloningsbeleid werd toegelicht. Hes is
namelijk niet bereid om haar aandeelhouders inzicht te geven – vooraf en
achteraf – in de prestatiecriteria die gelden voor de te behalen bonussen in de
vorm van cash en opties. Wel wilde president-commissaris Peterson op aandringen
van de VEB zeggen dat er in totaal liefst 35 ijkpunten zijn die de hoogte van de
variabele beloning bepalen. Bovendien heeft de raad van commissarissen de
discretionaire bevoegdheid om de ‘totale prestatie’ van de directeur bij de
vaststelling van de variabele beloning mee te laten wegen. Deze ondoorzichtige
methode was voor de VEB reden om tegen het voorgestelde bezoldigingsbeleid te
stemmen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net