VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lot weer in eigen handen

HES Beheer, houdstermaatschappij van bedrijven die logistieke diensten in de havens verlenen, heeft een redelijk jaar achter de rug. De opwaartse trend in winstgevendheid werd voortgezet. Nog veel belangrijker was de verkoop van de EBS Europoort Terminal I die in het eerste kwartaal van 2004 werd geëffectueerd, waardoor de zwakke balans ineens zeer solide werd. HES is nu vrijwel schuldenvrij en heeft zich verlost uit de houdgreep van de banken. De jaarlijkse omzet zal door de verkoop met twaalf miljoen euro worden gedrukt, maar door het grotendeels wegvallen van de rentelasten zal het nettoresultaat er niet onder lijden.

Het was dus niet bepaald een kroonjuweel, wat HES van de hand heeft gedaan.
De markten, waarin HES opereert, zijn cyclisch van aard en de perspectieven zijn niet onverdeeld positief. HES ziet de noodzaak tot verbetering van de rendementen van de deelnemingen: dat is het kernpunt van haar strategie. Het valt te verwachten dat sommige belangen worden teruggebracht, waarbij de opbrengst zal worden gebruikt om de deelname in andere weer te verhogen.

Er wordt ook voor het eerst in vijftien jaar dividend uitgekeerd; voor de toekomst wordt een uitkeringspercentage van 35-40 procent nagestreefd. De vraag blijft wat wordt gedaan met het resterende deel van de eventuele toekomstige winsten, als weinig goede investeringsmogelijkheden zich aanbieden, terwijl de balans voldoende sterk is. Een toezegging van HES om een groter deel van de toekomstige winsten als dividend uit te keren kwam er niet; wel de belofte dat kritisch naar rentabiliteitscriteria zal worden gekeken bij eventuele investeringen.

Op vragen van onder andere de VEB over het bestaansrecht van een zelfstandig en beursgenoteerd HES met een marktkapitalisatie van rond de vijftig miljoen euro, gaf HES aan dat dit er wel was. Toch zou men niet principieel tegen een fusie of overname zijn, eventueel door een participatiemaatschappij, maar men gaat zich niet actief aanbieden.
HES heeft de aandelen gecertificeerd en het stemrecht ligt bij een Administratiekantoor dat zestig procent onafhankelijk is. De VEB pleitte voor afschaffing van de certificaten, waarop voorzitter Peterson van de raad van commissarissen antwoordde dat de hele kwestie in 2004 met een \open mind\" zou worden bekeken."