VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accent op commercie

Op de agenda voor de buitengewone vergadering stond de benoeming van de nieuwe ceo Sjoerd Jansen (1954). Hij treedt per 1 oktober voor een periode van vier jaar in dienst. Hij is de opvolger van Leo van der Scheer die in februari onverwacht om persoonlijke reden opstapte. Vanaf dat moment vervulde commercieel directeur Rob Boswijk het voorzitterschap op interim-basis.

De nieuwe voorman Jansen heeft als voornaamste opdracht van de commissarissen meegekregen om het aantal opdrachten een flinke impuls te geven. In zijn nieuwe functie zal Jansen zowel voorman als ‘gewone’ medewerker moeten zijn in de kleine internationale organisatie met 165 mensen, waarvan het merendeel hoger opgeleid is. Jansen is afkomstig van Strukton Railinfra waar hij verantwoordelijk was voor internationale projecten waarvan de opdrachtgevers vooral overheids-instellingen waren. De beloning past in het remuneratiebeleid zoals Hitt dit in 2003 heeft geformuleerd. Dit betekent dat Jansen een basissalaris ontvangt van 210.000 euro per jaar. Ook komt hij in aanmerking voor een cashbonus van 30 procent als een bepaalde netto jaarwinst wordt gerealiseerd (40 procent als winstdoelstelling is overtroffen). Ten slotte hebben de commissarissen de bevoegdheid om een discretionaire cashbonus (maximaal 20 procent van basissalaris) toe te kennen als de nettowinstdoelstelling niet is gehaald.

In de vergadering ging de VEB tevens in op het halfjaarbericht dat enkele weken voor de vergadering verscheen. Opmerkelijk was dat in de dagen voor publicatie de koers sterk opliep bij uitzonderlijk hoge omzetten. De directie had voor dit opmerkelijk koersverloop geen verklaring. De cijfers zelf vielen tegen. De orderontvangst was slechts licht hoger en er werd een klein verlies van 0,2 miljoen euro geleden. In de vergelijkbare periode in 2006 was dit nog een winst van 0,5 miljoen euro. Voor het lopende boekjaar 2007 wordt nu uitgegaan van een "mogelijk" hogere winst, terwijl in februari nog werd gesproken over een hogere netto winst dan in 2006. In mei en juni gingen de zaken duidelijk beter en de directie verwacht een inhaalslag in de vertraagde projecten.

In de vergadering werd duidelijk dat Hitt een brief van zestien A4’tjes heeft ontvangen van beurstoezichthouder AFM. Hierin stond een aantal aanbevelingen met betrekking tot de jaar-rekening, waaronder de verantwoording van de pensioenen en de afschrijving van de ontwikkelingskosten van software. De winst over 2006 is daardoor 10.000 euro lager uitgevallen. Een duidelijk geïrriteerde cfo John van Asperen zal zich niet verzetten tegen de opmerkingen van de AFM, hoewel hij het er net als accountant BDO niet mee eens is. Het is waarschijnlijk dat ook enkele andere, relatief kleine beursfondsen van de AFM een vingerwijzing hebben gehad. Voorzitter Damsté stelde dat bij Hitt het zaken doen nu prioriteit nummer één heeft en de nieuwe ceo zal Hitt vooral meer commerciële schwung moeten geven.