VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Succesvolle smallcap

Met een omzetstijging van 16 procent en een stijging van de winst per aandeel met 39 procent was 2006 een goed jaar. Voor 2007 verwacht Hitt een verdere groei van omzet en winst, precies dezelfde voorspelling als gedaan in de aandeelhoudersvergadering 2006. De directie acht het niet verantwoord, gezien het projectmatige karakter van de omzet, om een concretere voorspelling te doen. Gezien de snelle groei van de wereldeconomie, waardoor havens en vliegvelden een steeds grotere behoefte hebben aan oplossingen voor logistieke problemen, die nichespeler Hitt levert, is zij wel zeer behoudend met de vooruitzichten.

Ook financiële doelstellingen worden niet gegeven. Natuurlijk wordt er intern wel gestuurd op doelstellingen, zoals voor werkkapitaal en solvabiliteit. Het laatste kengetal is vooral van belang voor het verkrijgen van grote orders die voor de opdrachtgever meestal van vitaal belang zijn. De strategie is gericht op autonome groei die onder andere wordt bereikt door de introductie van steeds weer nieuwe softwareproducten.

Ook de aankoop in contanten van het volledige belang in de Canadese dochters Ican en Kleinsystems past in deze visie. De afgelopen drie jaar heeft Hitt gereorganiseerd en geïnvesteerd in efficiency, maar vooral ook in onderzoek en ontwikkeling. Het personeelsbestand is bij een hogere omzet dan ook nauwelijks toegenomen en het investeringsvolume zal dit jaar afnemen.
Hitt is een klein bedrijf, maar wel een wereldspeler met circa 30 procent marktaandeel in verkeersbegeleidings- en navigatiesystemen voor lucht- en scheepvaart. In 2006 werden orders ontvangen voor de vliegvelden van Singapore en Moskou en kleinere als Stavanger en Bergen in Noorwegen. Het jaar werd afgesloten met een twaalfjarig contract van Rijkswaterstaat voor begeleiding van de scheepvaart op de Waal via rivierstation Tiel.

Het orderboek is met 28 miljoen euro gelijk aan de omzet 2006. Een aandeelhouder becijferde dat er nu reeds 450.000 euro winst is geboekt door onder andere vrijval van voorzieningen. Op 25 juli worden de halfjaarcijfers gepubliceerd en dan zal, indien verantwoord, een concrete voorspelling gedaan worden. Vooralsnog blijft de parel in de oester!

Voor de aandeelhouder wil cfo Van Asperen vooral waarde creëren. Het dividendbeleid is verbeterd: het dividend van 0,14 euro is hoger dan in het topjaar 2002. Een dissonant is het plotselinge vertrek om persoonlijke reden van ceo Luuth van der Scheer die sinds 1998 in dienst was. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Rob Boswijk (66 jr.) die sinds juni 2006 cco is. Van der Scheer deed zoals gebruikelijk verslag over 2006 en Boswijk sprak met veel enthousiasme over de toekomst van Hitt. Daarnaar gevraagd benadrukte president-commissaris Sinninghe Damsté dat er geen sprake is geweest van wrijving in de directie. Er wordt zo snel mogelijk een opvolger gezocht, maar een termijn wilde hij niet noemen.