VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op weg naar betere tijden

Hitt is een wereldspeler in verkeerbegeleidings- en navigatiesystemen voor lucht- en scheepvaart, gebaseerd op technologisch hoogstaande software. Na ‘9/11’ vond een sterke teruggang plaats in de bereidheid te investeren, met name wat betreft de luchtvaart. De nettowinst per aandeel daalde van 0,59 euro in 2002 naar 0,01 euro in 2004. Reeds in de tweede helft van 2004 tekende zich een verbetering af, die in 2005 resulteerde in een orderontvangst van 40 miljoen euro, een toename van 15 miljoen euro.

Er is de laatste drie jaar marktaandeel gewonnen: in beide markten is dat nu 25 procent. Orders uit India en Egypte zijn een doorbraak in de betreffende regio. Kustbewaking is een nieuw thema: aan de Nederlandse Antillen is na een proef een definitief systeem geleverd, de drugstransporten per boot zijn inmiddels gehalveerd. In de Europese Unie zijn door het Schengen-akkoord richtlijnen opgesteld die elk land verplichten dergelijke systemen in te voeren. Ook ondersteuning bij reddingoperaties is hierdoor mogelijk.

De scherpe concurrentie in de sector scheepvaart wordt gepareerd met technologische vernieuwing. Er wordt samengewerkt met het Nationaal Luchtvaart Laboratorium (NLR) en de TU Delft, hierdoor worden R&D-kosten indirect gesubsidieerd. Onder het nieuwe boekhoudsysteem IFRS moeten ontwikkelingskosten worden geactiveerd. In 2005 bedragen deze 5,4 miljoen euro (2004: 4,3 miljoen); voorheen werden deze direct afgeschreven, nu in drie jaar.

In het zeer informatieve en transparante jaarverslag wordt veel aandacht besteed aan de overgang naar IFRS. Volgens cfo John van Asperen is dit een grote inspanning voor een kleine organisatie, dientengevolge was de aandeelhoudersvergadering een maand later. In antwoord op vragen deelde ceo Van der Scheer mee dat de beursnotering zowel financieel als in tijdsbeslag een last is. Als Hitt 4 miljoen euro op de kapitaalmarkt wil ophalen, is reeds een prospectus nodig en dat vergt weer veel kosten en tijd. Bij de beursgang in 1998 telde Hitt nog mee, nu besteedt Euronext vooral aandacht aan ondernemingen boven 100 miljoen marktkapitalisatie, en de beurs heeft een imagoprobleem, aldus de ceo. Voordelen zijn wel betere bekendheid internationaal en in de regio Apeldoorn, vooral via de media. Plannen om van de beurs te gaan zijn er niet.

De strategie van Hitt is helder en vooral op autonome groei gericht. Financiële doelstellingen geeft men niet, maar er wordt gestreefd naar een goed rendement voor de aandeelhouder. In 2005 was dat 46 procent, koersstijging inclusief dividend. De pay-out is verhoogd naar 30 tot 40 procent van de nettowinst, in de slechte jaren 2002-03 werd 0,10 euro uitgekeerd. De directie is beslist nog niet tevreden over de resultaten, de vooruitzichten voor 2006 zijn hogere omzet en nettowinst. De sterke daling van de technische service met 30 procent naar 3,5 miljoen euro zal de komende jaren door een stijgende projectomzet weer afnemen en er is beleid om deze terugkerende omzet op een hoger niveau te handhaven. Daarnaast zal de groeiende afzet van productsystemen de omzetfluctuatie ten gevolge van projecten dempen. Op 12 september worden de halfjaarcijfers gepubliceerd.