VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Klein maar fijn

Hitt is een nichespeler die voorziet in de behoefte aan veiligheid, beveiliging en efficiency bij het beheer van het verkeer voor lucht- en zeehavens. Daarnaast hydrografische surveying en navigatiesystemen voor riviervaart en scheepvaart langs de kust. Voor deze toepassingen wordt software ontworpen en ontwikkeld bij grote projecten, zoals recent begeleidingssystemen voor de haven van Sjanghai. Hitt werkt wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten waar de markt op grond van nationale veiligheid afgeschermd is voor buitenlandse firma’s.

Wel is er een vestiging in Vancouver door een veertig procent deelname in Klein Systems Group sinds 2002 waarover Hitt zeggenschap heeft. Klein maakt verlies, maar na waardebepaling heeft men niet hoeven afboeken. Afhankelijk van de marktsegmenten heeft Hitt een markt aandeel van twintig á dertig procent. De haven van Rotterdam en Schiphol met de nieuwe polderbaan die gebruik maken van de Hitt-technologie zijn visitekaartjes. Voor de Westerschelde, waar schepen regelmatig vastlopen of botsen, verwacht Hitt veel te kunnen leveren.

Ondanks het slechte jaar 2003 werd voor euro 3,7 miljoen euro (2002:  € 3,0 miljoen) uitgegeven aan R&D, kosten die direct genomen worden. Hoewel de directie niet wil aangeven wat de winstpotentie is van de ontwikkelende software, bij een aantrekkende markt moet deze aanzienlijk zijn. In 2003 werd er voor het eerst in tien jaar een operationeel verlies geleden. Er werd gesaneerd door het ontslaan van vooral tijdelijk personeel. Opleidingniveau en deskundigheid van de medewerkers zijn hoog. Ondanks de reorganisatie was het ziekteverzuim laag met drie procent.

Raad van commissarissen onderschrijft en voldoet nagenoeg volledig aan de code-Tabaksblat. De bijbehorende procedures lopen als een rode draad door het jaarverslag. De voornaamste afwijking betreft commissaris Hans Prinsen met 52 procent van de aandelen. Bovendien is hij de vorige president-directeur. Hij is dus niet onafhankelijk en dat wenst de raad van commissarissen, gezien zijn expertise en inbreng, zo voort te zetten.

Met een handtekening van de accountant op 23 januari en de aandeelhoudersvergadering op 18 februari is Hitt recordhouder. Op de vraag of de zorgvuldigheid, met aspecten als onderhanden werk, hier niet onder lijdt werd door financieel directeur John van Asperen een bevredigende uitleg gegeven.

Zoals bekend is het recente bod van euro vijf per aandeel niet door gegaan. De onderneming voelt zich door deze tegenslag niet aangeslagen, integendeel merkte voorzitter Sinninghe Damsté op. Het is niet de bedoeling om geforceerd van de beurs te gaan. Met het dividend van 0,10 euro, een pay-out van 227 procent (normaal 20-30%), onderstreept president-directeur Luuth van der Scheer het vertrouwen in de toekomst. Met een solvabiliteit van ongeveer zestig procent is deze uitkering verantwoord. De vooruitzichten voor 2004 zijn hogere omzet en nettowinst. Hitt publiceert kwartaalcijfers op 20 april: zo mogelijk zullen de verwachtingen dan meer concreet zijn.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net