VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Slechter en beter

Niet minder dan de helft van de twaalf aanwezige aandeelhouders die 29 procent van de uitstaande aandelen vertegenwoordigden, had vragen en opmerkingen. De cijfers tonen een wonderlijk beeld. Enerzijds een flinke omzetstijging, echter precies gelijk aan de met acquisities binnengehaalde omzet, dus autonoom per saldo nihil. Anderzijds forse dalingen van bedrijfsresultaat en nettowinst, beide in het tweede halfjaar, maar op de meeste onderdelen ging het wel beter. Boosdoener was het plotselinge faillissement van een van de grootste klanten – de Duitse activiteiten van BenQ Mobile, een twee jaar geleden verzelfstandigd onderdeel van Siemens. Ongelukkigerwijs viel dit samen met op zichzelf normale, maar qua tijdstip niet voorziene herstructureringen in de klantengroep Automotive.

ICT is een van de grotere Nederlandse softwareontwikkelaars. De activiteiten zijn verdeeld over twee divisies: Embedded (levering van software gerelateerde diensten, ingebouwd in consumenten- en kapitaalgoederen) en Solutions (klant-specifieke software-oplossingssystemen, gericht op besturing van productieprocessen). Vorig jaar is nog met een divisie Consultancy gestart, maar bestuursvoorzitter Bram Schot zei geen grote omvang van deze activiteit te verwachten.

Opdrachtgevers van ICT zijn voornamelijk groot tot zeer groot en in aantal beperkt. Schot ziet op zichzelf geen strikte noodzaak de invloed van de grote opdrachtgevers – een stabiel klanten-bestand – te verkleinen, maar heeft wel behoefte aan verbreding van de klantenbasis. Een zaak van lange adem. Het meest in aanmerking komen de bedrijfssegmenten in de divisie Embedded. Deze kunnen niet alleen in Nederland groeien en daarom zal ook uitbouw van Duitse activiteiten hoge prioriteit krijgen. Voor de divisie Solutions blijft het zwaartepunt voorlopig in Nederland. De acquisitie in 2006 van Procos Engineers and Consultants betekende een aanzienlijke versterking van de industriële technische automatiseringsactiviteit ten behoeve van enkele nieuwe, zeer grote klanten.

Schot zei voor aantrekkelijke acquisities open te staan, zonder te overhaasten. Na een aantal acquisities is de liquiditeitspositie gedaald, maar nog steeds ruim. Bestuur en commissarissen stelden echter voor het dividendbeleid over 2007 en volgende jaren te verlagen naar een pay-out van 30 à 40 procent. Aandeelhouders verwierpen dit voorstel.

Geagendeerd was herbenoeming van commissaris Kämper, die al sinds 1992 deel uitmaakt van de raad, dus al meer dan het maximum van drie termijnen van vier jaar uit de code-Tabaksblat. Volgens president-commissaris Willem de Vlugt geldt de beperking voor ICT pas vanaf de beursgang in 1997. De VEB wierp tegen dat de bedoeling van de code juist is beperking van een te lange zittingsduur en stemde tegen herbenoeming, temeer toen bleek dat deze voor vier jaar werd gevraagd. De Vlugt merkte nog op dat herbenoeming van belang was voor de continuïteit wegens het aftreden van twee van de drie andere commissarissen in 2008 en 2009. "Geen argument, want dat weet u al enige jaren", vond de VEB. Op de vraag van de VEB naar versterking van het kwetsbare, want eenhoofdige bestuur antwoordde De Vlugt "we zijn in vergaande onderhandelingen, hopelijk binnen afzienbare tijd meer daarover".

Over de vooruitzichten voor 2007 bleef Schot eerst wat vaag, doch hij verwacht wel dat de omzet hoger zal zijn dan in 2006 en de nettowinst hoger dan in 2005.