VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Degelijk automatiseringsbedrijf

ICT Automatisering zag in 2005 de omzet met 4,2 miljoen toenemen tot 69,1 miljoen euro en het bedrijfsresultaat met 3,0 miljoen tot 9,7 miljoen euro. Hiermee werd de lijn van de afgelopen paar jaren doorgetrokken. De weg terug naar de goede jaren van de periode vóór 2002 is daarmee nog niet afgelegd. In 2002 was de omzet teruggevallen van 84,4 miljoen euro tot 63,0 miljoen euro en de nettowinst van 10,2 miljoen euro tot 3,4 miljoen euro.

De verbetering van bedrijfsresultaat en nettowinst van de laatste paar jaar is vooral totstandgekomen door een betere bezetting van de beschikbare bedrijfscapaciteit. De ruimte voor verdere verbetering begint kleiner te worden en daarom zal de aandacht weer sterker op omzetgroei komen te liggen.

De huidige markt voor de twee divisies Embedded en Solutions kent geen spectaculaire groei. ICT Embedded richt zich op de ontwikkeling en invoering van software die deel uitmaakt van en ingebouwd is in producten. Embedded is in 2005 niet gegroeid, met als knelpunt het marktsegment Communications & Multimedia. In Nederland zijn er voor de divisie Embedded geen groeimogelijkheden meer. Mede daarom richt ICT zich meer op het buitenland, in de eerste plaats op Duitsland. Vooral in de zuidelijke helft van Duitsland zitten veel mogelijke klanten.

Na een vestiging in München is er nu met de overname van Xcc een steunpunt in Karlsruhe bijgekomen. Hierdoor is ICT niet alleen in staat om de activiteiten in Duitsland uit te breiden, maar heeft het tevens goede uitgangsposities richting Oost-Europa. ICT Solutions houdt zich bezig met technische automatisering. De omzetgroei van ICT was in 2005 geheel te danken aan deze divisie, vooral door de ontwikkelingen in het marktsegment Traffic & Automotive.

Voor voortgaande omzetgroei zijn acquisities en meer bedrijfsvestigingen nodig. Op vragen van de VEB over het acquisitiebeleid gaf bestuursvoorzitter Bram Schot aan dat hij zich verre houdt van een te agressieve acquisitiepolitiek. Hij heeft in de ict-hausse van vóór 2002 te veel branchegenoten door wilde overnames onderuit zien gaan. Maar hij zoekt beslist naar geschikte overnamekandidaten. Verder is het aantrekken van voldoende hoogwaardig personeel nu een grote zorg voor de bedrijfsontwikkeling. Een sterke positie in het buitenland is ook steeds meer gewenst om de veelal grote bedrijven in de klantenkring die in 2005 belangrijk is uitgebreid, goed te kunnen blijven bedienen. De technologisch hoogontwikkelde dienstverlening leent zich niet voor het mkb-segment.

De liquiditeitspositie nam in 2005 belangrijk toe van 24,0 miljoen tot 29,9 miljoen euro. Te veel liquiditeit, meende men hier en daar in de vergadering. Schot bestreed dat. Niet alleen goed voor de oorlogskas, zo stelde hij, maar een sterke balans is ook bijzonder nuttig voor het verwerven van opdrachten bij grote buitenlandse partijen. Met een uitkeringspercentage van 73 procent van de winst kunnen aandeelhouders bovendien tevreden zijn.