VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zicht op verder herstel

ICT Automatisering kan 2004 tevreden achter zich laten en verder naar voren kijken. Met goede hoop op verder herstel en voortgaande verbetering van de bedrijfsresultaten. Wel heeft ICT met diverse deelmarkten te maken, die in een huidige fase van een soms moeizame klim uit het recessiedal niet alle dezelfde ontwikkeling doormaken. Bestuursvoorzitter Schot kan duidelijk het bedrijf in volle omvang overzien. De vorig jaar ook al gestelde vraag of hij niet te veel hooi op zijn vork heeft genomen door als enig bestuurslid over te blijven na het vertrek van medebestuurslid Bongers, kon hij afdoende pareren, ook met de mededeling dat de twee onder hem ressorterende divisiedirecteuren meer verantwoordelijkheid hebben gekregen.

ICT heeft twee verschillende divisies, Embedded (software die deel uitmaakt van en ingebouwd is in producten) en Solutions (technische automatisering). De onderlinge synergie zit vooral aan de personele kant, minder op andere terreinen. Solutions is sterk aan Nederlandse klanten gebonden, heeft hier een sterke marktpositie en minder internationale mogelijkheden. Voor Embedded geldt het omgekeerde. De strategie van ICT is erop gericht om zo veel mogelijk de klant te volgen in alle betreffende marktgebieden. Kortetermijnbeslissingen tracht men daarbij te voorkomen, maar aan de andere kant is het lastig om met plannen voor de al te lange termijn te werken.

Voor de komende tijd wil ICT de commerciële slagkracht met de personele bezetting verder opvoeren en om de komende groeimogelijkheden goed te benutten kijkt men ook weer naar overnamekansen. Anderzijds is Schot desgevraagd van mening dat zelfstandig blijven voor ICT geen principezaak is. Maar hij ziet ICT niet snel als overnamekandidaat. Een gesprek met belangstellenden gaat hij niet uit de weg, maar vooral het specialistische karakter van de bedrijfsactiviteiten is daarbij een factor.

De nettowinst is in 2004 beduidend opgevoerd van 3,8 miljoen naar 5,3 miljoen euro. Dit mede dankzij toen recente reorganisaties, waarbij de kosten aanzienlijk zijn teruggebracht. De marge is gestegen van 7,3 procent in 2003 naar 10,3 procent in 2004. Met de nu herstellende markt verwacht ICT een verdere verbetering van de marge naar de doelstelling van 15 procent in 2006.

Opgericht in 1978 is ICT in deze bedrijfstak inmiddels een gevestigde onderneming. De zware klappen in deze sector begin deze eeuw zijn goed doorstaan. Het optreden in de markt is actief, maar degelijk. De financiële positie is zonder meer sterk en dat stelt ICT in staat om een ruimhartig dividendbeleid te voeren. Met nu een uitkeringspercentage van 84 procent is het bedrijf toch in staat de vermogenspositie verder te versterken en "goed bij overnamekas te zitten."


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net