VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voorzichtig groeien

In de vergadering deelde ICT Automatisering mee het eerste kwartaal 2004 naar tevredenheid te hebben afgerond. Het bedrijf verwacht voor het eerste halfjaar een verbetering van het resultaat met tien procent. Over heel 2003 was de winstgroei per aandeel iets hoger, maar dit kwam door een eenmalige belastingbate. Voor heel 2004 werd nog geen verwachting uitgesproken omdat op de markt, waarop ICT actief is, nog geen tekenen van een structurele opleving zichtbaar zijn. Door sterke specialisatie weet ICT toch in deze conjunctuurfase groei te verwezenlijken.

Om ook in de toekomst te kunnen groeien richt het bedrijf zich nog sterker op een beperkt aantal speerpunten, waarbij het zich in de marktbenadering duidelijk moet onderscheiden van concurrenten. Dit kan betekenen dat ICT zich geleidelijk gaat terugtrekken uit sectoren waarin het bedrijf te weinig volume en/of marge kan realiseren, zoals de financiële sector en de overheid, exclusief defensie. De doelstelling is eind 2006 een gemiddelde marge te halen van vijftien á twintig procent. Nu ligt deze op zeven procent.

In dit verband wordt ook onderzocht of het zinvol is een activiteit te starten in een lagelonenregio. De eerste verkenningen hebben nog niet tot een beslissing geleid, mede gezien de problemen die klanten bij dergelijke vestigingen ondervinden. Verwacht wordt dat pas in het vierde kwartaal hierover meer duidelijkheid kan worden verschaft.

Tot nu toe had ICT geen vestigingen in het buitenland. Wel volgt het bedrijf zijn klanten wereldwijd. Zo werkt een ICT-team op verzoek van Siemens op dit moment tijdelijk in China. ICT heeft nu echter de ambitie om buiten Nederland lokale vestigingen op te zetten. Sinds het eerste kwartaal 2004 is er een kleine vestiging in München. Doelstelling is het verwerven van opdrachten en het functioneren als intermediair tussen de in Zuid-Duitsland gevestigde afnemers en de Nederlandse softwarelabs. Als dit aan het eind van het jaar een succesvolle aanpak blijkt, volgen er vestigingen in Zuid-Frankrijk, Noord-Duitsland en Groot-Brittannië.

Het vertrek van Erik Bongers als lid van de raad van bestuur ging gepaard met forse afvloeiingslasten. Desgevraagd bleek dat het op grond van zijn contract voor commissarissen niet mogelijk was deze lasten verder te beperken dan het in het verslag genoemde bedrag. Wel werd duidelijk aangegeven dat dit een les is voor de toekomst. Met betrekking tot de code-Tabaksblat heeft ICT nog niet op alle onderdelen een standpunt bepaald. Zo wordt inzake het bezoldigingsbeleid nog nagedacht over de prestatiecriteria en de openbaarmaking ervan.

Sinds het vertrek van Bongers is er alleen een algemeen directeur. Op de vraag wanner het bestuur weer wordt aangevuld, kwam het antwoord dat de directeur voldoende steun krijgt van het echelon onder hem en dat op korte termijn geen benoeming is te verwachten. Er wordt gestreefd naar een interne aanvulling over twee tot drie jaar.