VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ingehuurd voor een kunstje

Het beloofde een boeiende vergadering te worden. Want het bezoekersaantal was veertig procent hoger dan vorig jaar en die bezoekers vertegenwoordigden bijna vijfentwintig procent van de stemmen. Dat viel echter tegen. Na vragen van een grootaandeelhouder en van de VEB kon de voorzitter De Vlugt de vergadering binnen twee uur afhameren.

Bij binnenkomst werd een persbericht overhandigd. Dit bericht bevatte de mededeling dat het eerste kwartaal van 2003 zich bevredigend had ontwikkeld en dat het tweede kwartaal lager zal uitkomen dan het eerste door het uitstel van projecten, reorganisaties en bezuinigingsmaatregelen bij de afnemers van ICT. Door de onvoorspelbaarheid van de markt is ICT niet in staat om een verwachting uit te spreken voor geheel 2003.

Na een korte opening gaf de voorzitter het woord aan E. Bongers, raad van bestuur, die helder uitlegde in welke markten ICT actief is en welke positie ICT daarin bezet. Na de cijfers, over het dividendbeleid en dergelijke, ging hij in op de strategie van ICT. De onderneming heeft op het ogenblik een drietal units, die apart gemeten worden. Consumer Systems & Multimedia (CSMM) opereert in de markt voor software-ontwikkeling in producten voor consumenten. Door het lage vertrouwen van de consument en de korte levenscyclus van deze producten heeft deze unit het niet makkelijk gehad. Veel investeringen zijn uit- en afgesteld. Overigens ziet Bongers aan het eind van het jaar een herstel bij de mobiele toepassingen.

Bij Distributed Systems en Mechatronia blijven de marktomstandigheden onverminderd moeilijk. Bij grote klanten behoudt ICT haar positie, maar bij een groot aantal kleine klanten, dat uit het budget loopt, is ICT buiten de deur komen te staan. In 2003 verwacht hij geen verbetering in dit marktsegment. Bij Solutions is de marktpositie in het boekjaar wel licht verbeterd, vooral bij verkeer & vervoer, de industrie en centrale overheid. Maar dat kan vanwege de bezuinigingen bij de centrale overheid wel eens van korte duur zijn. Voor deze unit wordt geen voorspelling afgegeven. Want zegt Bongers, “vaak worden wij ingehuurd voor een kunstje”, daarmee bedoelt hij, dat het een eenmalige activiteit betreft en dat er geen vervolgopdrachten te verwachten zijn.

Toch is Bongers gematigd optimistisch, want door een bundeling van expertise, synergie en het formeren van complete ‘lines of business’ verwacht hij toch een redelijke marktpositie. Samenvattend zegt hij over 2003 dat de onzekerheid blijft, dat kansen zeker aanwezig zijn, maar hij doet geen voorspelling over de te behalen omzet en winst. Hij gaat er wel vanuit in de zwarte cijfers te blijven. Daar de onderneming een gezonde balans heeft, geen overnames gedaan heeft en verder geen schulden heeft, betekent dit dat de aandeelhouders volgend jaar weer een dividenduitkering te wachten kan staan.

Het dividendbeleid ziet er goed uit, er vindt namelijk een volledige winstuitkering plaats tot 48 cent per aandeel en daarboven een pay-out van veertig procent van de extra winst boven de 48 cent. Dat is ook de reden dat over 2002 de volledige winst wordt uitgekeerd. Dus met een lage koers en een hoge winst, kan het dividend ongekend hoog zijn.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net