VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet van olie alleen

Bestuursvoorzitter Didier Keller zei in zijn openingsspeech dat SBM zich in een soort overgangsfase bevindt. De onderneming heeft meer projecten van meer dan 1 miljard dollar dan vroeger en er is de mogelijkheid van grotere vraag en snellere groei. De orderportefeuille is thans 8 miljard dollar. Hij verwacht dat deze situatie nog zeker enige jaren zal aanhouden. Bovendien dienen zich ook voor SBM interessante nieuwe technologische ontwikkelingen zich aan.

Omzet, bedrijfsresultaat, nettowinst en orderportefeuille bereikten vorig jaar recordhoogtes. Overigens wel uitgedrukt in verzwakte dollars, de gebruikelijke valuta bij transacties in de internationale olie- en gasindustrie. Dat de omzet zou stijgen was vorig jaar al voorzien. Doch de kosten stegen sterker dan verwacht en ook deze situatie zal zeker nog enige jaren aanhouden. Vooral de marge op turnkeyprojecten kwam onder druk.

Deze stijging deed zich voor bij de services, want SBM koopt zelf geen materialen, antwoordde Keller op een vraag van de VEB. De leaseproductie, met name voor de grootste klant – de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras – en Exxon Mobil ontwikkelde zich goed. Daarnaar gevraagd zei Keller dat gestreefd wordt naar een zeker evenwicht tussen turnkey en lease. Lease is minder grillig, levert een aantal jaren vaste inkomsten en wordt na afloop veelal verlengd, maar vergt wel een veel langduriger financieel beslag. Van veel belang noemde Keller twee aantrekkelijke strategische leasecontracten uit Noorwegen en Canada, voor SBM nieuwe geografische gebieden. Ook bestelde Petrobras voor het eerst voor meer dan 1 miljard dollar een turnkeyproject.

Voor 2008 achtte Keller de in januari genoemde verwachting van 280 miljoen dollar nettowinst realistisch en haalbaar. Dit ondanks enkele – overigens toen reeds voorziene – problemen die de winst vooral in het eerste halfjaar enigszins onder druk zullen zetten. Maar er staan ook enkele belangrijke nieuwe projecten op stapel, onder andere in Australië, Angola en Brazilië.

Zeer interessant noemde hij ontwikkelingen in de offshoretechnologie met LNG, een geheel nieuw werkterrein door de zeer lage omslagtemperatuur (minus 162 graden Celsius) tussen de vloeibare en de gastoestand (niet te verwarren met LPG waarbij de omslagtemperatuur veel hoger ligt). Technisch gecompliceerd, waarbij koeling, opslag, overslag, onderzeese pijpleidingen en het opnieuw in gasvorm brengen een rol spelen. Op dit terrein wordt in een joint venture samengewerkt met de Duitse onderneming Linde. In antwoord op vragen zei cfo Marc Miles dat de eerste indicaties gunstig zijn. Gehoopt wordt op de eerste contracten binnen een jaar. Een ander nieuw terrein betreft ontwikkelingen op het gebied van ‘renewable energy’. Hierbij gaat het om wind- en golfslagenergie. Ook daar kan SBM als offshore-expert wellicht een rol spelen, al vergt dat nog wel geduld.

Bij het agendapunt beloningsbeleid stemde 43 procent van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen tegen. De belangrijkste wijzigingen zijn het vervallen van performance opties als langetermijnprikkel, het instellen van jaarlijkse vaststelling van prestatiecriteria, maxima voor variabele beloningen, uitdagende targets en expliciete bevoegdheid van commissarissen om in te grijpen. Ceo Keller trad wegens pensionering af, maar werd benoemd tot commissaris. Zijn opvolger, de Brit Anthony Mace, is al meer dan dertig jaar aan SBM verbonden.