VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leidend in olie, beginnend in gas

Een oppervlakkige waarnemer wordt door enkele cijfers over 2006 van SBM Offshore wellicht op het verkeerde been gezet. Nettowinst en dividend waren lager dan het voorgaande jaar, doch het beeld van 2005 werd vertekend door een grote eenmalige bate. In feite was 2006 juist opnieuw een zeer succesvol jaar. Omzet, resultaat en vooral de order-ontvangst stegen naar nieuwe records. De orderportefeuille groeide van 4 naar 7 miljard dollar en nam tot eind maart 2007 verder toe tot 8 miljard.

Bestuursvoorzitter Didier Keller wees er in zijn inleiding op dat de orderontvangst niet alleen een groter volume had, maar ook van betere kwaliteit was. Voor een deel betreft het ‘turn key’-projecten, maar op een vraag van de VEB antwoordde Keller dat in de komende jaren het accent toch weer meer bij de lease- en operationele contracten zal liggen.

Daarbij draagt SBM wel de financieringslast en het risico, maar dat risico wordt gering geacht omdat de onderneming zich vooral concentreert op grote en financieel sterke oliemaatschappijen. De gecontracteerde leasetermijnen hebben de neiging langer te worden en dat levert, zeker na afloop van de afschrijvingsperiode, zeer aantrekkelijke en bovendien goed voorspelbare lease-inkomsten op. Door het grote aandeel van voorspelbare lease-inkomsten durft SBM Offshore een vrij concrete winstverwachting voor 2007 uit te spreken: 260 miljoen dollar nettowinst.

In de branche zijn China en Korea wel concurrenten, doch niet zozeer voor de specialiteit van SBM – zeer geavanceerde techniek aan de bovenkant van de markt – maar meer aan de onderkant van de markt. Daarnaast is er ook concurrentie bij levering van onderdelen en service, waarvoor SBM door zijn specialistische kennis een zeer belangrijke speler blijft. Deze activiteiten vormen bovendien een aantrekkelijke inkomstenbron. Vorig jaar is een nieuwe vestiging in gebruik gekomen in Kuala Lumpur. Deze is naast die in Schiedam, Monaco en Houston niet alleen bedoeld als extra productie-eenheid, maar ook als nieuw zakelijk centrum voor de markten in Zuidoost-Azië.

In de strategie van SBM speelt de ontwikkeling van nieuwe technologie uiteraard een belangrijke rol. Voor de komende jaren ziet Keller de focus vooral op gas als veelbelovend nieuw werkterrein. In zijn inleiding zei hij hierover waarschijnlijk nog voor eind 2007 meer informatie te kunnen geven. De gasactiviteiten bevinden zich nog in een pril stadium, maar hij verwacht dat SBM met zijn hoogwaardige technologische kennis net als bij olie ook hier mondiaal een leidende rol kan gaan spelen. Het betreft ondermeer drijvende productie- en opslagfaciliteiten, regasificatie en offshore transfer van LNG. Daarbij gaat het niet om gastransport over land, maar vooral om infrastructurele faciliteiten en om olie- en gasondernemingen ook ver van zee behulpzaam te zijn met zeer gespecialiseerde kennis. Die ontwikkeling zal echter pas na 2010 op gang komen.