VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Scheepsbouwer, bankier, tunnelbouwer

De ‘core business’ van IHC Caland bestaat al jaren uit (bagger-)scheepsbouw en off shore activiteiten. De scheepsbouwdivisie is in 2002 onaangenaam verrast door tegenvallende resultaten bij scheepswerf Van der Giessen- de Noord. Een verkeerde inschatting van de complexiteit en daarmede van de kosten en de tijdsplanning van een tweetal schepen heeft geleid tot grote verliezen. Daarnaast speelt de achterblijvende markt een rol. De baggerbedrijven hebben hun vloot voor de komende jaren op orde. Deze problemen hebben ertoe geleid dat deze divisie is gesaneerd en dat 290 arbeidsplaatsen zijn verdwenen. Totaal is hiervoor in 2002 een reorganisatielast van 25 miljoen euro genomen.

Op een vraag van de VEB zei bestuursvoorzitter Sjef van Dooremalen dat de huidige gesaneerde capaciteit van de werven voldoende is afgestemd op de lagere marktverwachting. Ook zijn er in de managementinformatiesystemen verbeteringen aangebracht en zijn ze beter op elkaar afgestemd.

De activiteit die momenteel en ook de komende jaren het grootste deel van de winst genereert is de leasevloot. Een groot deel van de olieplatforms wordt door IHC Caland op leasebasis aan de opdrachtgevers beschikbaar gesteld. Het bedrijf heeft kredietlijnen tot maximaal anderhalf maal het eigen vermogen.

De directie verwacht dat voor 2005 de operationele kasstroom van de dan lopende contracten voldoende is om daaruit nieuwe investeringen te doen. Externe lease door de banken is niet haalbaar vanwege de restrisico’s. Ook dan zouden de risico’s bij IHC Caland blijven liggen. De leasevloot met contracten van gemiddeld zes jaar levert voor de komende jaren een vrij constant resultaat en kasstroom op. Volgens de directie worden de installaties voor het grootste deel in de eerste contracttermijn afgeschreven. Het risico zit dus in de inschatting van contractverlening na afloop van de eerste termijn. Wel is het bedrijf, naast scheepsbouwer, inmiddels ook bankier geworden.

Een geheel nieuwe derde activiteit wordt de tunnelbouw. IHC Caland heeft een boortechniek ontwikkeld waarbij het boren, bekisten en het inspuiten van het beton in één bewerking wordt gecombineerd. Deze techniek vervangt daarmee het inzetten van geprefabriceerde en relatief kostbare tunnelsegmenten. De Hubertustunnel in Den Haag zal als eerste tunnel volgens deze techniek geboord worden en dient via een forse subsidie als leerproject.

IHC Caland verwacht voor 2003 een netto winst van 110 miljoen dollar. Het bedrijf kan deze verwachting uitspreken omdat het beschikt over veel langjarige leasecontracten plus voor 750 miljoen dollar aan nieuw te bouwen vaartuigen. Dat de winstverwachting nu in dollars is, komt omdat IHC Caland per 1 januari 2003 is overgeschakeld van een eurobedrijf naar een dollarbedrijf. Het grootste deel van de omzet vindt in dollars plaats.

Dat IHC Caland veel Amerikaanse aandeelhouders heeft bleek wel bij het verzoek tot machtiging tot uitgifte van nieuwe aandelen (10% plus 20% bij emissie). Doordat alle Amerikaanse aandeelhouders via machtiging tegenstemden werd dit voorstel afgewezen. Een unicum. Helaas leidde dit tot de opmerking van de voorzitter van de raad van commissarissen, H. Langman, dat het hebben van een administratiekantoor toch voordelen kan hebben. De vraag van Langman aan de Amerikaanse aandeelhouders of ze bij een voorstel volgens de VEB-norm (10% +10%) wel hun goedkeuring hadden gegeven, kon door de aanwezigen niet worden bevestigd, maar werd wel als reëler genoemd.