VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Solide basis

 Bij de presentatie van het jaarverslag was president-directeur Sjef van Dooremalen van IHC Caland vol zelfvertrouwen. IHC voorziet een verdere winstgroei in de komende jaren en de koers van het aandeel stijgt bij dalende beurzen. Wat de offshore betreft, ruim tachtig procent van het bedrijfsresultaat, zijn alle twaalf FPSO’s/FSO’s verhuurd. Dit levert een solide basis voor de groei van zowel de nettowinst als de kasstroom in 2002 en daaropvolgende jaren. Bij de bagger/overige gespecialiseerde scheepsbouw zullen de resultaten ongeveer op het niveau van 2001 blijven.

Het orderboek is, met een bedrag van meer dan vijf miljard euro, voller dan ooit. Dit is vooral door de groei van de offshore-orders. Eind 2001 was dit cijfer 4,1 tegen 2,85 miljard euro per 31 december 2000. Doordat in 2002 weinig orders zullen worden opgeleverd, biedt de orderportefeuille uitzicht op verdere groei van de omzet en de winst in volgende jaren.

De directie verwacht in 2002 een nettowinst van 96 miljoen euro, een stijging met negentien procent. Door de in oktober 2001 plaatsgevonden aandelenemissie blijft de stijging van winst per aandeel beperkt tot tien procent. Deze emissie was nodig vanwege de overname van Atlantia, een offshorebedrijf in Houston. Via deze overname in juli 2001 kreeg IHC een sterke positie in de Golf van Mexico en kennis over tension-legplatformtechnologie. Dit product is bijzonder geschikt om afsluiters van olieputten in diep water boven het wateroppervlak te brengen. De verwachting is dat de investeringen in diepwaterbronnen zich binnen vijf jaar zullen verdubbelen. IHC is zeer tevreden over de bijdrage van Atlantia dat begin 2002 volledig is geïntegreerd in de groep.

Bij de meeste bedrijven was de ontwikkeling in het afgelopen jaar bevredigend. Een uitzondering vormde Van der Giessen-de Noord. Het bedrijfsresultaat over 2001 was zeer teleurstellend. Dit kwam door grote bedrijfsdrukte en tekort aan goed personeel. Verder was de orderontvangst te laag. Over een verbetering in dit jaar wordt geen uitspraak gedaan.

Vanwege de uitbreiding van het aandelenkapitaal is het dividend, ongeveer 50 procent van de winst, ongewijzigd gebleven. Ook in de toekomst is IHC van plan dit uitkeringspercentage aan te houden. Op een vraag welke financiële doelstellingen IHC zich stelt voor de komende jaren, antwoordde voorzitter Langman van de raad van commissarissen dat dit onderwerp in de raad van commissarissen aan de orde zal komen. Hij aarzelde of het gewenst is tot publicatie over te gaan, maar zal erover nadenken.

Omdat de directie een concrete verwachting geeft voor het hele jaar, acht Van Dooremalen kwartaalverslagen overbodig. Alleen als er afwijkingen zijn ten opzichte van de verwachtingen zal hij deze direct melden. Op de vraag of de lage belastingdruk (twaalf à vijftien procent) gehandhaafd kan worden, antwoordde Van Dooremalen dat zolang de offshore even belangrijk blijft, dit niveau mogelijk is.

Een belangrijk nieuwtje voor de lezers van het Nederlandse jaarverslag (wel vermeld in het Engelstalige) was de mededeling dat wordt bestudeerd of het mogelijk is om de financiële rapportages in een andere valuta te presenteren. Het grootste deel van de activiteiten vindt plaats in dollars en bij een jaarrekening in die valuta vervalt de noodzaak transactie- en omrekeningsrisico’s af te dekken, zoals nu steeds plaatsvindt.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net