VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nog geen aandelenuitgifte

Wat een routinejaarvergadering leek te worden, liep tegen het einde uit op een onprettige verrassing. Een aantal  met name Amerikaanse  aandeelhouders stemde tegen de machtiging van de directie om aandelen uit te geven. Aangezien slechts circa 25 procent van het totaal aantal aandelen op de vergadering vertegenwoordigd was, was dat aantal stemmen voldoende om de nodige 2/3 meerderheid voor aandelenuitgifte te blokkeren.

Hoewel op korte termijn niet rampzalig, kan het vervelend zijn. Want als IHC Caland dit jaar nog meer contracten voor lease-FPSOs (een FPSO is een drijvend productiesysteem) binnenhaalt, zal de balans toch wat versterkt moeten worden. Eind vorig jaar was de solvabiliteit nog 30 procent, maar die zal, zeker na het nieuwe contract voor Espadarte nog verder dalen. Een andere balansmaatstaf, de net-gearing, loopt de laatste jaren ook gestaag op. Er zal dus weer wat zendingswerk gedaan moeten worden om de betreffende beleggers tot andere gedachten te brengen, ofwel een ingelaste roadshow zoals een van de bestuursleden het uitdrukte.

Met de belangrijkste IHC-poot, de offshore, gaat het duidelijk beter. Bovenstaande omzetcijfers verbloemen het feit dat het totaal van nieuwe offshore-opdrachten na de daling van 1999 (van 1025 miljoen euro in 1998 naar 14 miljoen euro) weer opkrabbelt (616 miljoen euro in 2000) en dit jaar verder kan stijgen. Positief is de zojuist bekend gemaakte nieuwe FPSO-order voor het Roncadorveld van Petrobras voor 5,5 jaar.

Deze order moet in een in recordtijd opgeleverd worden, augustus 2002, en zal vanaf dat moment aan de winst bijdragen. Ook de verlenging van het Rang Dong-contract met 7 jaar is een mooie aanvulling. Daarnaast is een aantal verkopen van CALM-boeien, swivels etc. te melden. Het bestuur zei op de vergadering dat men in de huidige oplopende markt bewust orders laat schieten die te weinig opleveren.

IHC is zeer tevreden met de overname van het Texaanse Atlantia. Dit ontwerpbureau levert veel complementaire kennis en zal kunnen helpen om over een paar jaar de eerste drijvende productiesystemen in de Golf van Mexico te kunnen afzetten. De koop wordt begin juli definitief.

In de bagger- en scheepsbouwsector loopt het werk goed door na een (record) orderontvangst in 2000 van 773 miljoen euro. Tot in 2002 zitten de werven goed vol. Jammer is dat HBG-dochter HAM een order voor de HAM 321, zusterschip van een al eerder bestelde sleephopperzuiger, heeft geannuleerd. Het gaat hier om circa 100 miljoen gulden. Alles bij elkaar heeft IHC Caland dit jaar tot nu 700 miljoen euro aan nieuwe orders ontvangen.

Het verdwijnen van de Europese scheepsbouwsteun per 1 januari 2001 is gunstig voor IHC, omdat Nederland al relatief weinig steun gaf. Overigens is het totale effect pas over een paar jaar merkbaar, omdat schepen die vr 31 december 2000 zijn besteld, maar dit en volgend jaar worden afgeleverd, nog volop profiteren.