VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Lichten op groen

Het grote technische installatie-bedrijf Imtech onthoudt zich volgens bestuursvoorzitter René van der Bruggen bij voorkeur van al te uitbundige uitspraken, maar hij moest 2006 toch aanduiden als een uitstekend jaar. Na de minder gunstige jaren 2002-04 begonnen de marges eind 2005 weer te verbeteren en deze zijn in 2006 verder aangetrokken. De omzet steeg met 19,3 procent naar 2.839 miljoen euro. De huidige omzetdoelstelling voor de middellange termijn van 3 miljard euro in 2008 zal zeker nu al in 2007 worden behaald. Het bedrijfsresultaat (ebita) groeide nog sneller, met 31,2 procent tot 113,3 miljoen euro en de stijging van de nettowinst was nog weer groter: 33,1 procent naar 67,7 miljoen euro.

Ook de orderportefeuille ontwikkelde zich goed en nam in 2006 met 22 procent toe tot 2.924 miljoen euro. De orderportefeuille wordt van goede kwaliteit genoemd, gezien de hogere winstmarges die met name vanaf eind 2005 bij het verwerven van opdrachten weer behaald konden worden. Dit in tegenstelling tot de magere jaren 2002-04, toen met lagere marges moest worden gewerkt en soms zelfs daarvan moest worden afgezien om leegloop te voorkomen.

De operationele winstmarge bedroeg in de jaren 2004 en 2005 telkens 4,1 procent, maar steeg in 2006 weer tot 4,5 procent. De marge van 3,3 procent in de Benelux is nog voor verbetering vatbaar. De Nederlandse markt is wel in herstel, de ontwikkelingen in een aantal infrasegmenten bleven hier nog achter. Daaronder de medewerking aan technologische oplossingen in de tunnels van de Betuweroute voor spoorweggoederenvervoer. Van der Bruggen zei de VEB dat Imtech hier geen imagoschade heeft opgelopen, waarbij werd aangetekend dat de ervaringen met overheidsprojecten weleens minder gunstig zijn.

In Duitsland trok de economie ook weer aan. Imtech blijft er een grote speler. Van daaruit wordt Oost-Europa bewerkt. Duitsland en Oost-Europa vormen met 864 miljoen euro omzet de tweede regio na de Benelux met 919 miljoen omzet. Groot-Brittannië en Spanje zijn met 334 miljoen euro omzet samen de derde regionale markt. Deze deelmarkt ontwikkelde zich ook goed, al steeg de marge hier vorig jaar niet. De bedrijfscluster ICT&Maritiem ten slotte, deed het goed. De omzet nam toe van 486 miljoen euro in 2005 tot 722 miljoen euro in 2006, mede dankzij de overgenomen Radio Holland Groep. De marge ging hier in een jaar van 4,6 procent naar 5,6 procent.

Worden de omzetdoelstellingen 2008 al ruimschoots gehaald, de margedoelstellingen van circa 6 procent nog niet direct, maar Imtech ziet ook dat met vertrouwen tegemoet. De nettowinst is al bijna op het gewenste niveau. Het doel om 40 procent daarvan als dividend uit te keren is vrijwel bereikt, zo werd de VEB gezegd. De pay-out is met de toegenomen winst al gezakt van 66 procent in 2002 tot 41 procent nu. Ook bij hogere winsten blijft 40 procent pay-out het uitgangspunt.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net