VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vaart blijft erin

Technisch dienstverlener Imtech blijft goed presteren. Doorgaans zijn hier geen al te uitbundige uitspraken te verwachten, maar bestuursvoorzitter René van der Bruggen moest 2007 niettemin als een topjaar bestempelen. Vanaf 2005 heeft Imtech weer vaart gemaakt met betere marges. De operationele winstmarge was vorig jaar 5,1 procent tegen 4,5 procent in 2006. Het behalen van de huidige doelstelling van 6 procent winstmarge tegen 2012 komt spoedig in zicht. De omzet bedroeg in 2007 3,3 miljard euro, 18 procent meer dan het voorgaande jaar. Het bedrijfsresultaat (ebit) steeg met liefst 35 procent tot 147 miljoen euro en de nettowinst met 36 procent tot 92 miljoen euro.

De orderportefeuille liep in 2007 op tot 3,8 miljard euro, een record. In 2006 was dat nog 2,9 miljard euro. De Nederlandse markt heeft zich inmiddels hersteld. In de cluster Duitsland en Oost-Europa steeg de orderportefeuille vorig jaar met 56 procent explosief. Duitsland was voor Imtech “Spitzenklasse".  Het profiteert daar van het huidige goede investeringsklimaat.  Imtech heeft in ons buurland een ijzersterke positie opgebouwd. Tegenover de VEB werd de noodzaak van een nu meer defensieve opstelling daar ontkend, de groeimogelijkheden zijn er nog volop aanwezig. Een belangrijke rol speelt daarbij de grote Duitse behoefte aan energiebesparing en milieuverbetering. Met diverse programma’s kan Imtech daarin uitstekend voorzien.
 
Projecten op dat terrein zijn nu goed voor een kwart van de omzet, vijf jaar geleden was dat nog slechts vijf procent. En deze markt blijft groeien, aldus Van der Bruggen De angst voor een economische recessie is bij Imtech niet zo groot.

De met 30 procent in 2007 uitzonderlijk gegroeide orderportefeuille zal dit lopende jaar meer met de historisch normale 15 tot 20 procent kunnen stijgen. Mochten er op termijn toch recessieverschijnselen zichtbaar worden, dan zal Imtech dat wel merken, maar hoopt het de schade daarvan beperkt te kunnen houden. Het concern is niet betrokken bij woningbouwprojecten en dus zullen dalende huizenprijzen niet omzetverstorend zijn. Verder wordt het belang van de minder conjunctuurgevoelige onderhoudscontracten groter. De marges daarvan worden bovendien beter en de contractsduur langer, zo werd de VEB gezegd. Dat overigens wel met de aantekening dat de risicofactoren daarbij licht toenemen nu er meer met prestatiegerichte onderhoudscontracten moet worden gewerkt.
 
Imtech is als technische dienstverlener sectorbreed actief waarbij de omzet per technologie als volgt verdeeld is: elektrotechniek 45 procent, werktuigbouw 36 procent, ICT 13 procent en overige 6 procent. De markt als geheel blijft groeien. De omzetdoelstelling van 5 miljard euro in 2012 wordt alleszins als reëel beschouwd. De bijna 2 miljard euro groei in deze vier jaren moet zowel autonoom als door middel van acquisities worden behaald. Acquisities zijn tot nu toe gerealiseerd zonder aandelenemissies. Voor de komende jaren worden emissies niet bij voorbaat uitgesloten, maar het of en wanneer daarvan valt nu nog niet te voorzien.
 
Overige bijzondere agendapunten waren er nauwelijks. Adri Baan, oud-bestuurslid van Philips en zojuist afgetreden bij Hagemeyer als gevolg van de overname door het Franse Rexel, werd tot commissaris benoemd. Imtech is als beursfonds onlangs toegetreden tot de AMX-gelederen. Het concern ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.