VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Rotterdamse nuchterheid

Het Goudse Imtech heeft Rotterdam achter zich gelaten als vestigingsplaats, maar mag er nog graag vergaderen. De werklust en de duidelijke koers van deze technische dienstverlener doen dan ook nog in goede zin ‘Rotterdams’ aan. President-commissaris Aad Jacobs loodste Imtech op vakkundige wijze door deze plezierige vergadering. Hij werd voor één jaar herbenoemd om in de aandeelhoudersvergadering van 2006 afscheid te kunnen nemen.
Bestuursvoorzitter René van der Bruggen geldt als een stevige leider van dit vernieuwde concern.

Hij is tevreden over 2004, zeker tegen de achtergrond van nog tegenvallende marktontwikkelingen. Nederland heeft het slecht gedaan. Zonder Nederland zou de autonome groei hoger zijn geweest dan de ruim 2,5 procent nu. In Europa komt geen andere aanbieder daaraan toe. Van der Bruggen was vorig jaar enthousiast over de orders bij de uitrol van umts-netwerken. In recente bezwaren vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s van de umts-infrastructuur ziet hij weinig belemmeringen. België heeft het goed gedaan in 2004. Door de EU-uitbreiding is daar ruim extra accommodatie nodig. Tevreden is men ook over Spanje en Midden- en Zuid-Duitsland.

Imtech boekte een nettowinst van 45,2 miljoen euro over 2004, een toename van 3,2 procent. Het bedrijfsresultaat nam toe met 5,7 procent tot 78 miljoen euro, waarvan 2,6 procent autonoom. De omzet daalde met 1,5 procent tot 2.068 miljoen euro. De daling zou zonder de 38 miljoen aan overgenomen omzet 2,5 procent zijn geweest. De marge bedroeg 4,2 procent (4% in 2003). Imtech streeft uiteindelijk naar 6 procent. Bij deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de boete van 8 miljoen euro die Imtech naar verwachting opgelegd krijgt door karteltoezichthouder NMa. Desgevraagd geeft Imtech er de voorkeur aan deze post als bijzondere kosten te zien, mede om de gewone resultaten met andere jaren te kunnen vergelijken.

Imtech is een hoogontwikkelde technische dienstverlener, maar van hoge ontwikkelingskosten is geen sprake. Wel tekent Van der Bruggen hierbij aan dat het vooral in ons land niet eenvoudig is om aan hooggeschoold en vakbekwaam personeel te komen. Ons huidig onderwijsbestel schiet volgens hem tekort. Om voldoende in die behoefte te kunnen voorzien vormt voor Imtech de grootste uitdaging voor de toekomst. Van der Bruggen handhaaft zijn verwachting dat Imtech over vijf jaar circa 3 miljard euro omzet behaalt, mits de juiste overnames zijn te realiseren. Het streven is een stabiele bedrijfsgroei als Europese speler. De margeontwikkeling is daarbij zeker zo belangrijk als de omzetgroei.

In hoeverre het aandeel Imtech nadeel ondervindt van de recente degradatie uit de Midkap (met hoop op terugkeer), is nog niet duidelijk geworden. Imtech voert een ruim dividendbeleid. Het dividend over 2004 bedraagt 1,07 euro per aandeel. Opnieuw een uitkeringspercentage van boven de 60 procent. Het streven is hier 40 procent. Als Van der Bruggen aangeeft over niet al te veel jaren onder handhaving van dit dividendniveau op die 40 procent uit te komen, heeft hij kennelijk voldoende vertrouwen in een winststijging van 50 procent.