VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Eindelijk uitrol umts

ijdens de jaarvergadering geeft bestuursvoorzitter René van der Bruggen aan dat de uitrol van de umts-netwerken nu eindelijk orders heeft opgeleverd. De orders bij KPN, Vodafone, T-Mobile, Orange en Mobistar hebben een gezamenlijke waarde van dertig miljoen euro. Een veelvoud van dit bedrag mag nog worden verwacht. Technisch dienstverlener Imtech voorziet een totale omzetgroei van jaarlijks tien procent tot drie miljard euro in 2008.
Imtech noemt 2003 een goed jaar ondanks ongunstige marktomstandigheden.

Meer door acquisities (Meica Engeland), dan door autonome groei is een hoger resultaat en omzet bereikt. De onderneming is door de combinaties van werktuigbouw, ict en elektrotechniek minder gevoelig voor wisselende marktomstandigheden. De verliesgevende situatie in telecom en de minder goede gang van zaken bij utiliteit en infra zijn gecompenseerd door een groei in België, Duitsland, Engeland en Spanje en in de maritieme markt.

In de plezierige vergadering, geleid door president-commissaris Aad Jacobs, had het bestuur een misrekening gemaakt. Tot verbazing van de bestuursleden en de commissarissen werd het voorstel om de raad van bestuur de bevoegdheid te geven om tien procent aandelen uit te geven en bij eventuele overnames zelfs twintig procent volledig weggestemd. Naast de VEB lieten dit keer ook institutionele beleggers hun stem nadrukkelijk horen in de vergadering. Bij dergelijke grote overnames bleken de meeste aandeelhouders inspraak via een extra vergadering een betere oplossing te vinden. Jacobs had zichtbaar spijt dat hij niet om de gebruikelijke bevoegdheid van tien procent plus tien procent had gevraagd en stond nu met lege handen.

In tegenstelling tot de meeste ondernemingen, durft dit bestuur wel uitspraken te doen over de toekomst. Voor 2004 wordt een niet nader gespecificeerde toename van het bedrijfsresultaat verwacht. Dit moet komen van eventuele nieuwe acquisities en het effect van het uitblijven van nieuwe reorganisatielasten. Bovendien mag nu eindelijk worden verwacht dat telecom dit jaar uit de verliezen is. De wederom goed gevulde orderportefeuille onderstreept ook het vertrouwen in de toekomst.

Van Bruggen voorziet een omzetstijging tot circa drie miljard in de komende vijf jaar. Deze omzetdoelstelling is echter niet heilig. Als de juiste overname kandidaten niet te vinden zijn, zal de directie zijn vingers niet voor een tweede keer branden aan een te dure acquisitie zoals destijds gebeurde bij DatelNed.