VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Witte Raaf !

Ruim 100 aandeelhouders luisteren ademloos tijdens de jaarvergadering naar de toelichting van bestuursvoorzitter Rene van der Bruggen. Ondanks de economische malaise weet Imtech autonome omzet en winstgroei te boeken. De hierboven weergegeven cijfers zijn wel gecorrigeerd voor de boekwinst die de verkoop van de chemische distributie in 2001 genereerde. Deze desinvestering bracht ook een teruggave van het betrokken pensioenfonds met zich mee. Worden deze bijzondere baten en de winstbijdrage van de chemische distributie meegerekend, dan was er juist sprake van een forse winstval. De order portefeuille is met 4,4 procent gestegen t.o.v. eind 2001.

In tegenstelling tot veel andere bedrijven durft het bestuur te voorspellen dat de omzet en het resultaat (ebita) ook in 2003 verder zullen toenemen. De autonome groei van 2002 (8,3 procent) zal echter niet gehaald worden. Toch is de omzet doelstelling voor 2004 2,6 miljard. Hieruit valt te kunnen concluderen dat het bestuur in een reeds in een vergevorderd stadium moet zijn met een overname in Spanje of Engeland. Hopelijk heeft Imtech van de dramatische overname van Datelnet geleerd. In 2002 moest hiervoor weer een voorziening worden genomen. Het personeelsbestand slonk hier van 1250 naar 450 in 2002.

Van de overige overnames moet worden gezegd dat ze op een knappe wijze zijn ingepast. Dat het bestuur ook heeft aangevoeld dat boekhoudschandalen de gemoederen bezig houden blijkt uit het feit dat er in het jaarverslag extra aandacht wordt gegeven aan de gedetailleerde financiële rapportages. Schandalen zoals bij Ahold zijn niet uit te sluiten maar worden door onze systemen wel tot een minimum beperkt aldus van der Bruggen.

Gezien de gewijzigde boekhoudmethode, waar winst worden geboekt tijdens de looptijd i.p.v. na de oplevering, is het argument om geen kwartaalcijfers te publiceren komen te vervallen. Hierdoor zijn er immers geen hoge fluctuaties meer die een juist beeld zouden kunnen vervormen. Het bestuur heeft toegezegd dat zodra de vingeroefeningen van deze boekhoudmethode gereed zijn hier inderdaad toe over gegaan zal worden. De VEB verwacht dat er volgend jaar eindelijk een start met kwartaalcijfers zou kunnen worden gemaakt.

Dat de ziekte van BOA (bonussen, opties en afkoopsommen) ook aan Imtech niet voorbij kon gaan bleek uit de bonus en afkoopsom die voormalig bestuursvoorzitter Sheffer heeft weten te bedingen van ruim 1 miljoen euro. Aangezien ook de leningen aan het bestuur, voor de belasting betaling voor de opties, werden kwijtgescholden, maakt ook Imtech zich schuldig aan een zeer onwenselijke beloningsstructuur. Imtech (voorheen Internatio Muller) is een oerdegelijk Rotterdams bedrijf wat zich sinds kort overigens in Gouda heeft gevestigd.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net