VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Orders stromen binnen

 Bijna wekelijks staan er nieuwe orders van Imtech in de krant. Kennelijk bedoelt het bestuur deze informatie als ze in het jaarverslag schrijven dat Imtech hecht aan een actieve en open communicatie met investeerders en analisten. In de jaarvergadering blijkt helaas andermaal dat hieronder niet verstaan wordt het publiceren van kwartaalcijfers. Zo kunnen beleggers niet beoordelen of die orders ook tot winst leiden.

De resultaten van Imtech zijn door het afgeronde transformatieproces vrijwel niet te vergelijken met die van het voormalige conglomeraat Internatio-Müller. Imtech heeft in het verslagjaar belangrijke acquisities gedaan waarvan Datelnet en Rheinelektra, met een omzet van respectievelijk 100 en 330 miljoen euro, het meest in het oog springen. Met de acquisitie van Rheinelektra wordt Imtech Duitsland neergezet als marktleider met 17 procent. Deze geïntegreerde technische dienstverlener heeft nu nog een te lage marge. In 2004 zal de marge minimaal 4 procent moeten bedragen. Na het schrappen van inmiddels vele banen bij Datelnet heeft het bestuur ook veel vertrouwen in deze strategische aankoop, gezien de hogere marges die in de telecomsector te behalen zijn.

De nieuwe bestuursvoorzitter Rene van der Bruggen gaf volmondig toe dat de timing om Datelnet te kopen niet erg gelukkig is geweest (te duur). Met de eventuele aankoop van Landis (of delen daarvan) heeft het bestuur een nieuwe kans. Van der Bruggen bevestigde in gesprek te zijn maar kon nog geen nadere mededelingen doen.

Het eigen vermogen is fors gedaald als gevolg van het afboeken van de goodwill van de acquisities. Ook zijn er al forse reorganisatievoorzieningen getroffen voor Rheinelektra en Datelnet. Vertrekkend bestuursoorzitter Herman Scheffer stelde de 73 aandeelhouders gerust dat het bij de huidige reorganisatievoorziening zou blijven. Over de reden van het vertrek van Scheffer is commissaris Jacobs duidelijk: geen twee kapiteins op een schip. Scheffer werd bedankt voor de omvorming van het conglomeraat tot Imtech. Van der Bruggen, die al jaren succesvol leiding heeft gegeven aan Imtech, zal zijn plaats innemen. De raad van commissarissen zoekt ter completering van het bestuur nog een CFO.

Ondanks de economische teruggang heeft Imtech in 2001 in alle vijf marktsegmenten; utiliteit (luchthavens en zorgsector), industrie (auto en olie), maritiem (cruiseschepen en defensie), infra (sluizen en railnet) en telecom (netwerken mobiele telefonie en technische infrastructuur internet service providers) grote orders binnengehaald. Het bestuur verwacht een marktherstel vanaf de tweede helft 2002 voor de telecom en ziet een voorzichtige start van UMTS. Als mocht blijken dat de UMTS-techniek binnenkort weer achterhaald wordt, kan Imtech weer de volgende techniek aanleggen. Met het handhaven van het dividend, ondanks de lagere winst, onderstreept het bestuur het vertrouwen in de toekomst.