VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Transformatieproces in volle gang

Voor Internatio-Müller was 2000 een memorabel jaar. De fusie met Stork ketste af. Het aantal activiteiten is teruggebracht naar twee, Techniek (Imtech) en Chemische Distributie (IMCD). De laatste is na de balansdatum ook verkocht. De doelstelling is om met de kerncompetentie Techniek binnen drie jaar door te groeien tot een toonaangevende Europese speler. De huidige omzet van Imtech moet dan verdubbeld zijn. Dit zal worden gerealiseerd door autonome groei en complementaire acquisities, te financieren uit de cashflow en de opbrengsten van de desinvesteringen.

Het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening groeide in 2000 met 29 procent tot 83,2 miljoen euro. Het nettoresultaat inclusief het saldo uit buitengewone baten en lasten bedroeg 220,5 miljoen euro (8,32 per aandeel).

Bestuursvoorzitter Scheffer gaf de 114 aanwezige aandeelhouders een heldere toelichting op het transformatieproces van IM. De focus is gericht op Imtech  waarschijnlijk ook de nieuwe naam voor IM- waarbij de onderneming zich zal richten op de activiteiten met een hogere toegevoegde waarde als bijvoorbeeld; systeemontwikkelaars, systeembouwers, engineers en ict. De telecomsector is voor Imtech een aantrekkelijk marktsegment gezien de verwachtte investeringen in Europa. Met de goed gevulde oorlogskas wordt gezocht naar acquisities in Nederland, België, Duitsland, UK en Spanje. Over de toegenomen kans, om zelf overgenomen te worden was Scheffer duidelijk; dat is zeker niet de bedoeling maar als het gebeurt dan tegen een hele hoge prijs.

Het bestuur wilde geen uitspraak doen over de vooruitzichten van 2001 maar verwacht dat de ingezette groei van Imtech voor 2001 niet zal afwijken. De doelstellingen voor 2003 zullen leiden tot een gemiddelde winstgroei van 15 procent per aandeel over de komende drie jaar.

De commissarissen Engelshoven en Jonker traden af wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De heer Jacobs voormalig bestuursvoorzitter van ING volgt commissaris Engelshoven op als voorzitter. Commissaris van Veen werd na 16 jaar wederom herbenoemd. De VEB onthield zich op dit punt van stemming nadat zij de beperking van de zittingsduur van een commissaris ter discussie had gesteld. Tevens trad bestuurder van Alphen af die niet wordt opgevolgd.

Via een persbericht maakte de raad van bestuur bekend voornemens te zijn eigen aandelen in te kopen (maximaal 900.000 stuks) ter afdekking van de verplichting uit hoofde van lopende optieplannen.

Sinds het afketsen van de fusie met Stork is het aandeel IM flink gestegen. Toch weten beleggers het aandeel nog niet op waarde te schatten. Door het transformatieproces behoort IM vergeleken te worden met ict ondernemingen en heeft in dat kader nog een veel te lage k/w verhouding. Scheffer zal zich persoonlijk inzetten om de relatie met aandeelhouders te intensiveren, vooralsnog zonder daarbij kwartaalcijfers te zullen gaan publiceren.