VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zorgenkind NN op weg terug

De aandeelhoudersvergadering van ING duurde ruim zevenenhalf uur en president-commissaris Cor Herkströter had het allesbehalve makkelijk. Ondanks de mooie cijfers – een winst van 7 miljard euro! – was er kritiek op de leiding van het bedrijf. Een belangrijk punt van kritiek was – weer – de certificering. Terwijl ondernemingen als Wessanen en Wolters Kluwer deze constructie hebben afgeschaft en CSM diezelfde stap overweegt, houdt ING de certificering krampachtig overeind.

Enkele jaren geleden stelde ING de certificering af te zullen schaffen als drie jaar op rij de presentie gemiddeld 30 á 40 procent zou zijn. Vorig jaar was dat circa 30 procent en dit jaar 39 procent, maar nu zegt ING dat daar de prefs van moeten worden afgetrokken. Dan komen beide jaren beneden 30 procent uit en dus zal als men dit volhoudt de certificering op zijn vroegst in 2010 kunnen worden afgeschaft. ING ging overigens zelf formeel in de fout toen het voorstelde aandelenopties te verlenen, dat moeten natuurlijk opties op certificaten zijn.

De resultaten van ING waren zonder meer goed. Een nettowinst van 7,2 miljard euro en – exclusief waardeveranderingen en bijzondere posten – een winst van 6,2 miljard euro. Per aandeel werd 3,32 euro verdiend, waarover 1,18 euro dividend wordt betaald. Ook ING Direct deed het weer goed. Het aantal klanten steeg met 3,2 miljoen tot 14,7 miljoen en het resultaat met 42 procent tot 617 miljoen euro, maar de bijdrage aan de concernwinst is nog steeds slechts 7 procent.

Ook zorgenkind Nationale Nederlanden (NN) kwam aan de orde. Topman Michel Tilmant gaf aan dat eind 2003 is overwogen NN te verkopen. Hij stelde dat de problemen groter waren dan gedacht en dat zeer veel moeite, geld en mensen zijn aangewend voor de turnaround. Letterlijk sprak Tilmant van ‘tears and blood’. Nu men erin is geslaagd de prestaties van NN tot het marktgemiddelde op te trekken, is de volgende stap om NN agressiever en flexibeler te maken teneinde beter dan de markt te presteren. Verkoop is op dit moment niet aan de orde, maar wordt in de toekomst niet uitgesloten. Letterlijk: "At this point in time it is not our objective to sell NN". Voor de verbetering van de resultaten van de verzekeringsactiviteiten staan de autoverzekeringen in de Verenigde Staten model. Daar is het gelukt om met een nieuw it-systeem de klanttevredenheid te verhogen en de kosten drastisch te verlagen.

Verder bleek dat de afwijzing van acquisities en megafusies minder krachtig is dan eerder werd gecommuniceerd. Tilmant: "We are permanently watching and we put a lot of attention to that". Op korte termijn verwacht hij nog geen grote stappen, maar het statement "we feel ready to make a move" klinkt proactief of zelfs dreigend.

Bij voorzitter Herkströter kon er overigens geen lachje af. Hij opende de vergadering met de mededeling dat geen etenswaren naar de zaal mochten worden meegenomen. Toen vijf minuten later de dames van de catering sandwiches binnenbrachten en neerzetten voor de bestuursleden en commissarissen, werd Herkströter gevraagd of die regel voor de hele zaal gold. Herkströter vertrok geen spier. Toen de VEB met 672 volmachten het gestelde maximum van drie vragen overschreed, wilde hij wel toevoegen: "U vraagt zich wellicht af waarom ik u toesta meer vragen te stellen. Ik heb twee zoons van uw leeftijd en daarmee heb ik ook altijd geduld."