VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Fortis miskent belegger, beurs en toezichthouder

Dinsdagochtend heeft Fortis gepoogd haar aandeelhouders, de beurs en de toezichthouder middels een persbericht helderheid te verschaffen over de actuele stand van zaken. De beleggers was voor bestudering van het 11 pagina lange bericht slechts enkele uren gegund alvorens de handel in het aandeel Fortis om 11:00 uur weer werd hervat. Maar liefst 10 dagen nadat de handel in het aandeel op vrijdag 3 oktober nabeurs werd stilgelegd.
 

Wie meent dat 10 dagen voor Fortis voldoende waren om de zo noodzakelijke duidelijkheid te verschaffen,  komt bedrogen uit. Het persbericht van vanochtend is omgeven met disclaimers, voorbehouden en voorlopige aannames. Kennelijk durft niemand bij Fortis nog zijn hand in het vuur te steken voor de cijfers. Zelfs de resultaten over het derde kwartaal kunnen niet door Fortis worden geproduceerd.

Daar waar een concern als Fortis er in een weekend in slaagde haar Nederlandse en Belgische activiteiten te verkopen, slaagt zij er in 10 dagen niet in beleggers juist en volledig daarover te informeren. Het persbericht roept meer vragen op dan het beantwoordt. Reden voor de VEB om te volharden in haar enquêteverzoek en om een spoedige behandeling daarvan bij de Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam te verzoeken.

Onafhankelijke commissaris en spoedige aandeelhoudersvergadering

Meer dan ooit is het nodig dat Fortis per direct onder toezicht komt van een onafhankelijk door de OK te benoemen commissaris die toezicht houdt op de verdere reorganisatie van Fortis. Ook moet Fortis op korte termijn een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeenroepen om verantwoording af te leggen aan de aandeelhouders over de recente gebeurtenissen. De termijn van 8 weken die Fortis vandaag voorstelt is veel te lang. Aandeelhouders willen niet wachten tot Sinterklaas. Zij willen nu opheldering over hoe het tot een volledige “uitverkoop” heeft kunnen komen. Aandeelhouders zijn nu gedwongen investeringsbeslissingen te nemen zonder volledig door Fortis geïnformeerd te zijn.  Dat zou toch het uitgangspunt moeten zijn van een efficiente effectenmarkt

Naast vele andere openstaande vragen wil de VEB weten:
Volgens het halfjaarbericht van 30 juni 2008 was het eigen vermogen van Fortis op groepsniveau 24,6 miljard euro. Het eigen vermogen per aandeel bedroeg op dat moment 12,48 euro. Uit het persbericht van 14 oktober blijkt dat er na de verschillende transacties een negatief eigen vermogen is ontstaan van 7,4 miljard waar 16,2 miljard euro wordt bijgeboekt uit hoofde van de opbrengst verkopen en de eigen vermogenscomponenten van de verschillende onderdelen. Dat telt op tot 8,8 miljard euro. Op groepsniveau is er dus ten opzichte van het halfjaarbericht 15,8 miljard euro verdwenen (24,6 -/- 8,8), de aandeelhouder zag het eigen vermogen per aandeel met 8,91 euro afnemen (12,48-3,57). Waar is deze 15,8 miljard euro precies gebleven? Op welke vermogensbestanddelen is afgeboekt? Welke bedrijfsonderdelen hebben blijkbaar veel minder opgebracht dan de boekwaarde die op 4 augustus werd vastgesteld en wat was daarvan de aanwijsbare oorzaak?
 
Rommelportefeuille
De portefeuille van gestructureerde producten was volgens het persbericht van 14 oktober 2008 39,5 miljard groot per 30 juni. In het halfjaarbericht van 4 augustus 2008 stond bij de portefeuille van gestructureerde producten van 41,7 miljard euro nog een onderdeel Insurance ABS portfolio ter grootte van 2,2 miljard. Waar is deze ondergebracht? De huidige portefeuille telt op tot 34,4 miljard euro (10,4 + 24). Klopt het dat er voor 5,1 miljard is afgeschreven? Op basis van welke overwegingen is dat gebeurd en waarom is dat niet afzonderlijk vermeld?
De portefeuille van 10,4 miljard die in Fortis Holding blijft is gefinancierd met 7,4 miljard schuld. Netto is de portefeuille dus slechts 3 miljard waard (en 66% dus 2 miljard, ofwel 0,81 euro per aandeel). Onbekend is wat de voorwaarden (renteniveaus) van de schuld zijn. Er wordt een samenstelling gegeven van de portefeuille per type vermogenscategorie. Er staat echter bij dat welke specifieke producten precies overgaan nog niet definitief is bepaald. Waarom krijgen beleggers niet meer gedetailleerd inzicht? Het gevaar bestaat nadrukkelijk dat de ‘rommel’ bij de aandeelhouders Fortis terecht komt, en de kwaliteit bij Fortis Bank/BNP Paribas.

Beurs en toezichthouder
Het verbaast de VEB dat de beurs en de Belgische toezichthouder CBFA genoegen nemen met deze gang van zaken. Het is uniek in de Nederlandse beursgeschiedenis dat de handel van een fonds van dergelijke omvang zolang geschorst wordt. Onbegrijpelijk is dat beurs en toezichthouder de verstrekte informatie kennelijk voldoende hebben gevonden om de handel in het aandeel Fortis daarop weer van start te laten gaan. De beurskoers van dinsdag (gesloten op 1,20 euro reflecteert op geen enkele wijze de waarde van het aandeel zoals Fortis deze voorstelt.

Ingrijpen OK meer dan ooit gewenst

Nu Fortis geen helderheid kan of wil verschaffen is ingrijpen door de OK meer dan ooit geboden. Het enquêteverzoek van de VEB ligt sedert maandag bij de OK. De VEB houdt u op de hoogte van het vervolg in deze zaak.
Vereniging van Effectenbezitters