VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geloof in groei

InnoConcepts heeft een bevredigend jaar achter de rug. De omzet steeg van 19 miljoen euro in 2006 naar 27,6 miljoen euro het afgelopen jaar. Weliswaar daalde het bedrijfsresultaat tien procent, van 15,1 miljoen euro tot 13,7 miljoen euro in 2007, maar dat was te wijten aan de verkoop van een belang in een van de twee groepsmaatschappijen. De opbrengst daarvan was zeven miljoen euro en dat meegerekend zou het bedrijfsresultaat met 37 procent zijn gestegen. Deze bijzondere bate had een positief effect op het uiteindelijke nettoresultaat, dat in 2007 toenam tot 17,9 miljoen euro, een plus van ongeveer 35 procent. InnoConcepts is nu tien jaar op de Amsterdamse beurs genoteerd. Zij is hier een van de kleinere beursfondsen, maar neemt daar vanwege haar bijzondere bedrijfsactiviteiten een opmerkelijke positie in.

InnoConcepts is gespecialiseerd in het doorontwikkelen en in de markt zetten van uitvindingen met voldoende toepassingsmogelijkheden voor de industriële markt. De onderneming merkt daarbij zelf op dat de nadruk ligt op technologie, producten en diensten die kunnen worden afgezet in de zakelijke markt. Zij verwerft hier innovaties uit diverse bronnen zoals technische instituten, universiteitondernemers en uitvinders. Innovaties worden echter steeds vaker gegenegeerd vanuit haar eigen research en development activiteiten. De afgelopen jaren lag het accent sterk op een tweetal terreinen, de kunststof-en verpakkingsmarkt met honderd procent dochtermaatschappij I-Pac Technologies en een groot belang in het Engelse Proventec, dat zich richt op de markt voor hygiëne en reinigingsproducten. Proventec is goed winstgevend, maar het belang hierin zal in dekomende jaren verder worden afgebouwd.

Zo is dat vorig jaar teruggebracht van 38,9 procent tot 36,9 procent. InnoConcepts is nog een kleine organisatie en wil de managementcapaciteit bij verdere bedrijfsuitbouw niet over te veel activiteiten spreiden. Proventec is ook een beursgenoteerde onderneming en heeft nu naast Londen als small cap een tweede notering gekregen in Parijs. Dat is verkozen boven Amsterdam, omdat de handel in small caps in Parijs duidelijk groter is. InnoConcepts concentreert zich op de activiteiten van I-Pac, dat zich beweegt in de kunststof- en daarbij vooral in de verpakkingsindustrie. Klanten zijn producenten van kunststofproducten en daarnaast grote afnemers van kunststofverpakkingen die niet zelf produceren.

Bestuursvoorzitter Pruijssers ziet hierin grote groeimogelijkheden, ook in de breedte. In 2007 werd de infrastructuur hiervoor belangrijk versterkt met de overname van de matrijs- en systeembouwers HTP Tooling (het voormalige Philips High Tech Plastics) en het Tsjechische Formy Tachov. Het personeelsbestand is hiermee explosief gestegen, met 200 specialisten tot 217 mensen per eind 2007. Via I-Pac heeft InnoConcepts verder begin 2007 een licentieovereenkomst gesloten met Campina voor het ontwikkelen van een nieuwe reeks verpakkingen voor zuivelproducten.

Pruijssers toonde bij zijn presentatie enige korte films met toepassingen van InnoConcepts technologie in industriële producten. Dit was mede bedoeld om de aandeelhouders een beter beeld te geven van de bedrijfsactiviteiten en minder de nadruk te leggen op de geheimhouding in de bedrijfsvoering. De afgelopen jaren was dat te veel het geval, wat de sfeer op de aandeelhoudervergadering zeer negatief had beïnvloed. De uitspraken van president-commissaris Jansen Venneboer droegen daaraan toen ook niet in positieve zin bij. Aanwezige aandeelhouders hebben zich vorig jaar daarop niet onbetuigd gelaten in hun kritiek. Jansen Venneboer zei de VEB na afloop van deze vergadering, dat aandeelhouders natuurlijk kritiek mogen hebben, maar toen vorig jaar een aandeelhouder hem een ernstige ziekte toewenste - zodat hij daarna niet meer zou kunnen verschijnen - deed dat voor hem de deur dicht.
Hij toonde zich nu minder terughoudend, al blijft het een uitgangspunt voor InnoConcepts dat gezien het karakter van de bedrijfsactiviteiten aandeelhouders niet al te veel in de keuken mogen kijken.

Hij zei de VEB verder, dat de noodzakelijke geheimhouding aan de ene kant voldoende wordt beschermd via alle bepalingen op het gebied van intellectueel eigendom, zoals licenties patenten en merkenrecht en aan de andere kant de innovatiespecialisten contractueel hieraan eveneens voldoende zijn gebonden. Bovendien is het ook in hun belang, dat hun vindingen zijn afgeschermd, zo is de ervaring. En de kennis van een innovatieproject berust over het algemeen slechts voor een heel klein deel bij één persoon. Vertrek van één medewerker of participant behoeft geen ramp te zijn voor een project.De totale markt voor een bedrijf als InnoConcepts is moeilijk vast te stellen. Voor de afnemers is dat meer bekend. Zo is de omvang wereldwijd voor de kunststofverpakkingen enkele honderden miljarden euro. Met toepassing van de I-Pac technologie kan daarop aan productie- en transportkosten doorgaans tien procent worden bezuinigd.

Deze innovatiesector is nog sterk versnipperd: wereldwijd zijn er wellicht 25.000 aanbieders. Volgens Jansen Venneboer is een consolidatietendens zichtbaar. Juist hierin moet InnoConcepts volgens hem de groeikansen benutten. Het vooruitzicht van een mogelijke economische terugval de komende tijd zou daaraan weinig hoeven af te doen. De strategie is dan ook gericht op groei en overnames in het segment van I-Pac. Met middellange termijnplannen werkt InnoConcepts niet. Van jaar tot jaar worden de marktontwikkelingen bezien en overnamekandidaten gezocht. Jansen Venneboer “durfde” het aan om zich te laten herbenoemen tot commissaris voor een termijn van drie jaar.

Op het einde daarvan heeft hij de leeftijd van 70 jaar bereikt. Ook werd Niraj Mehra als nieuwe en vierde commissaris benoemd. Mehra was operationeel directeur van babyvoedingsconcern Numico, totdat deze vorig jaar juli door het Franse Danone werd overgenomen. Mehra was niet aanwezig. Jansen Venneboer wist te melden dat hijdeNederlandse taal machtig wil worden en daarom verbleef op het taleninstituut van de “nonnen” in Vught.