VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dieper zakken kan niet

Innoconcepts analyseert en selecteert innovaties met als doel een brug te slaan tussen productidee en markt. Het bedrijf heeft weer een bevredigend jaar achter de rug met een verdere stijging van de resultaten. De beurskoers steeg in het boekjaar aanmerkelijk meer dan de AEX. Zowel I-Pac als Proventec ontwikkelen zich naar tevredenheid. Na de eerdere transacties in de verpakkingssector volgen bij I-Pac nu ook de eerste transacties in andere marktsegmenten.

Om het uitrollen van de technologie verder te optimaliseren worden verschillende mogelijkheden onderzocht die de internationale slagkracht kunnen vergroten. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld. Directievoorzitter Pruijssers maakte de vergelijking met een datingbureau: "Zij zoeken veel breder maar ook buiten de directe omgeving naar een juiste partner." Het aandelenbelang in Proventec zal op een geschikt moment worden verkocht.

President-commissaris Jansen Venneboer maakte zich niet geliefd in deze vergadering door op vragen afwisselend te antwoorden "ik weet het echt niet" en "dat ga ik u niet vertellen". Vragen over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen werden afgedaan met de mededeling "dat het bij een bedrijf als het onze helaas niet mogelijk is openheid van zaken te geven. Wilt u een bedrijf met een grote mate van openheid en een lage winst-ontwikkeling of juist andersom?" Over de criteria voor de toegekende bonus voor de directie was zelfs geen discussie mogelijk. Al bij de opening vroeg een aandeelhouder waarom de notulen niet gedateerd zijn en wanneer ze zijn opgesteld. Jansen Venneboer: "Ik weet alleen dat het vandaag woensdag is."

Op de website van Innoconcepts staat – in lettergrootte zeven, symbolisch voor het gebrek aan transparantie – "Goede corporate governance veronderstelt een volwaardige deelname van aandeelhouders aan de besluitvorming in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Innoconcepts onderschrijft dit principe en wil de dialoog met kapitaalverschaffers bevorderen." De VEB concludeerde in de vergadering dat hier niets van klopt.

De VEB confronteerde de directie verder met het jaarlijkse transparantieonderzoek van organisatieadviesbureau Scenter, waarin Innoconcepts op de allerlaatste plaats was geëindigd. De laconieke reactie van het bestuur "dan kunnen we niet verder zakken" werd door de aandeelhouders niet op prijs gesteld. In de rondvraag verzocht een aandeelhouder of de voorzitter volgend jaar niet meer terug wilde komen. Dit werd openlijk door enige aandeelhouders en de VEB ondersteund. Een opmerkelijk gebeuren, waarbij bestuursleden en commissarissen zich niet erg comfortabel gevoeld zullen hebben.