VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Geen patent op transparantie

Innoconcepts analyseert en selecteert innovaties met als doel een brug te slaan tussen productidee en markt. Met een focus op kunsstofverpakkingen. Uitvinders staan in het algemeen niet bekend om hun marktgedreven aanpak. In ruil voor het patent op de uitvinding, of een belang in het bedrijf biedt Innoconcepts marketingtechnische, juridische en financiële bijstand.

Tijdens de jaarvergadering is commissaris Fred Langerak die als groot aandeelhouder een derde van alle uitstaande aandelen bezit, zichtbaar geïrriteerd als de VEB het artikel ter sprake brengt, dat onder de pakkende kop 'Patent op geheimen' in januari in Fem Business is gepubliceerd. Daarvan klopt niets roepen de voorzitter en de grootaandeelhouder in koor. In het artikel wordt gesteld dat Langerak de schijn van belangenverstrengeling tegen heeft en dat de kans op voorkennis van deze grootaandeelhouder als commissaris natuurlijk groot is.

Bovendien zou een analist van Fortis ontdekt hebben dat sommige patenten geregistreerd staan op de naam van Novem, de BV van Fred Langerak. Hoewel de cfo in het artikel krampachtig probeert uit te leggen waarom dit soms nodig is, wordt dit nu voor de 35 aanwezige aandeelhouders volledig ontkent. Uit de toon achter de tafel blijkt dat dit onderwerp zo snel mogelijk moet worden afgerond. Voorzitter Jansen Venneboer legt enigszins gehaast uit dat ze overwogen hebben om op dit artikel te reageren en de aantijgingen te weerleggen, maar dat na rijp beraad is besloten hiervan af te zien. Na de vergadering licht de voorzitter nog toe dat dit scherpe artikel waarschijnlijk een reactie is op het feit dat Innoconcepts van Fortis is overgestapt naar een andere bank.

Ook door de andere vragen van de VEB wordt duidelijk waarom deze onderneming het slechtst uit de bus kwam bij het jaarlijkse transparantieonderzoek van organisatieadviesbureau Scenter. Alle vragen over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen worden afgedaan met de mededeling dat het bij een bedrijf als dit helaas niet mogelijk is openheid van zaken te geven. "Wilt u een bedrijf met een grote mate van openheid en een lage winstontwikkeling of juist andersom", reageert de voorzitter die in dezelfde vergadering aangeeft zich tussentijds terug te zullen trekken als commissaris. Wel belooft Jansen Venneboer pas weg te gaan als een geschikte opvolger is gevonden.

Het jaarverslag is aanmerkelijk dikker dan vorig jaar, maar bevat nauwelijks informatie over strategie en doelstellingen, laat staan over de beloningscriteria voor de directievoorzitter. De late verschijning van het jaarverslag en het feit dat sommige aandeelhouders het niet hadden ontvangen, werden eigenlijk voor lief genomen, gezien de enorme koersontwikkeling van Innoconcepts in het afgelopen jaar. Innoconcepts heeft in 2005 de strategische keuze gemaakt om de directe verkoopactiviteiten af te stoten en de focus succesvol te verleggen naar royalty’s, licentievergoedingen en patenten. Helaas heeft het bedrijf geen patent op transparantie.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net