VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandeelhouders Fortis in grote onzekerheid

De VEB heeft kennisgenomen van de verkoop van de Belgische activiteiten (de bank- en verzekeringstak) van Fortis aan BNP Paribas. Na deze transacties zal de Fortis Groep nog slechts bestaan uit een 100 procent deelneming in Fortis Insurance International (nettowinst eerste halfjaar 2008 van 102 miljoen euro, met verzekeringsactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Hongkong, Luxemburg, Portugal, China, Maleisië en Thailand), de participatie van 66 procent in de entiteit waarin de gestructureerde kredietportefeuille is ondergebracht en cashmiddelen.

Dat lijkt een overzichtelijk geheel voor aandeelhouders in de beursgenoteerde Fortis Groep, maar dat is het bepaald niet. Alleen al de verkoopopbrengst van de verschillende bedrijfsonderdelen zoals die door Fortis zelf zijn gepresenteerd in het persbericht van vanochtend telt op tot 14,43 miljard euro, ofwel ruim 6 euro per aandeel Fortis. Het is echter onduidelijk hoe deze opbrengst precies is aangewend en hoe de herziene balans en schuldpositie van het beursgenoteerde Fortis er na de transacties precies uitziet.
Bovendien is geen inzicht in de samenstelling van de gestructureerde kredietportefeuille. Dit maakt een nauwgezette waardebepaling onmogelijk. De VEB is van mening dat deze informatie op de kortst mogelijke termijn boven tafel moet komen.
Deze nieuwe ontwikkelingen roepen bij de VEB in ieder geval de volgende vragen op:
 • Wat is er de afgelopen dagen exact gebeurd dat de maatregelen van afgelopen weekend nodig zijn? 
 • Welke vermogensbestanddelen zijn exact overgebracht naar Fortis Groep?
 • Welke schuldpositie resteert in de Fortis Groep na deze transacties?
 • Wat is de samenstelling van de gestructureerde producten binnen de nieuwe entiteit?
 • In hoeverre houdt De Nederlandsche Bank (DNB) en/of het Ministerie van Financiën nog toezicht op Fortis Groep?
 • De portefeuille van gestructureerde producten heeft een ‘fair value’ van 10,4 miljard euro. Hoe verhoudt deze portefeuille zich tot de portefeuille van gestructureerde producten van 41,7 miljard euro, zoals die werd vermeld in het laatste halfjaarbericht van 4 augustus 2008?
 • Krijgen aandeelhouders nog de mogelijkheid zich uit te laten over dit reddingsplan, bijvoorbeeld op grond van 2:107a BW? Dit wetsartikel bepaalt dat belangrijke wijzigingen in de identiteit en karakter van de vennootschap de goedkeuring van aandeelhouders behoeven.
 • Welke problemen en fouten zijn exact bij Fortis geconstateerd waar Nout Wellink (president DNB) en Wouter Bos dit weekend over spraken?
  Zijn aandeelhouders onjuist of onvoldoende geïnformeerd over de risico's die Fortis liep ten tijde van de overname, en in de periode daarna. Dit geldt in het bijzonder voor de periode vanaf 26 juni 2008, de dag waarop Fortis plotseling aankondigde versneld haar vermogenspositie te moeten versterken.
 • Waarom is pas vorig weekend ingegrepen? Wanneer werd bekend dat Fortis in liquiditeitsproblemen dreigde te komen/kwam en op een faillissement afstevende?
 • Zijn er alternatieven bekeken bij de reddingsactie? Zo ja, welke? En waarom is voor deze oplossing gekozen? Is het een optie geweest om alleen een krediet te verstrekken aan Fortis (zoals nu in Duitsland bijvoorbeeld gebeurt met Hypo Real)?
 • Bestaat de mogelijkheid dat huidige aandeelhouders van Fortis een voorkeursrecht op uit te geven aandelen krijgen bij een mogelijke privatisering van ABN Amro/Fortis NL?
 • Zijn er afspraken gemaakt over nieuwe bestuurders en commissarissen bij Fortis Groep? Kan de Belgische overheid nu nog steeds iemand voordragen als voorzitter van de Raad van Bestuur?
De VEB is van mening dat het Ministerie van Financiën, DNB en Fortis de financiële markt zo snel mogelijk duidelijkheid dienen te verschaffen ten aanzien van bovenstaande vragen. De VEB constateert in ieder geval dat de informatieverschaffing van Fortis sinds de overname van ABN Amro ernstig tekort is geschoten.