VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mooi en onvoorspelbaar

Opnieuw trok president-commissaris Jansen Venneboer het boetekleed aan voor te late publicatie van de jaarcijfers. Vijf maanden oude informatie is onacceptabel, zo vond een aandeelhouder, die tevens om kwartaalcijfers vroeg. De voorzitter beloofde opnieuw verbetering.
Innoconcepts toetst uitvindingen of ideeën op win(st)vermogen. Bescherming door patenten, marktonderzoek, productie en het kiezen van afzetkanalen, dat alles behoort tot haar activiteiten.

De kernactiviteit blijft innovatie. Voordat patenten verlopen en marges verkrappen tracht Innoconcepts de productie bij derden onder te brengen of de licenties te verkopen. Daardoor daalde het aantal medewerkers in 2004 van 93 naar 44 in voltijdseenheden. Een terugloop tot 27 medewerkers wordt verwacht als de verkoop van InnoCleaning Concepts binnenkort succesvol wordt afgerond. Het maakt een buitengewone vergadering van aandeelhouders noodzakelijk. De VEB wilde weten of het hierdoor verkregen minderheidsbelang in de buitenlandse beursgenoteerde koper past binnen de doelstelling van Innoconcepts en voldoende interessant is, gemeten naar de potentie van het verkochte onderdeel. Het antwoord luidde bevestigend.

Innoconcepts heeft vestigingen in Nederland, de Verenigde Staten, Engeland en Hong Kong en bestaat uit twee onderdelen: I-Pac Technologies (verpakkingstechnologie) en InnoCleaning Concepts (reinigingstechnologie). In de vergadering van aandeelhouders in juni 2004 kwam na enig aandringen op tafel dat InnoCleaning Concepts 0,5 tot 1 miljoen euro (10 tot 20%) bijdroeg aan de nettowinst. Sinds 2000 is de winst gestegen van 0,19 tot 0,47 euro per aandeel.

Opnieuw wekte het irritatie dat niet werd ingegaan op vragen over onderhanden projecten. Steevast is het antwoord dat het belang van het bedrijf en van de aandeelhouder geschaad kan worden als voortijdig bekend wordt welke ‘products to market’ in voorbereiding zijn. Meetlatten als brutomarge en rendement op het vermogen zijn voor Innoconcepts niet relevant omdat geen sprake is van bedrijfsmatige processen met onder- of overbezetting. Toepassing van IFRS resulteert in een hogere nettowinst per aandeel (schatting: van 0,47 naar 0,59 euro) omdat goodwill niet meer wordt afgeschreven.

De toename van de vaste activa is vooral veroorzaakt door productiemiddelen voor de fabricage van kunststof in China. De juridische eigendom ervan berust bij de Chinese licentiehouder. Op de vraag of hier van een bovengemiddeld risico sprake is, antwoordde de vertegenwoordiger van Ernst & Young Accountants ontkennend.

Ernst & Young is al zeven jaar de externe accountant. De benoeming van de accountant was abusievelijk geen agendapunt en zal daarom geagendeerd worden voor de aanstaande buitengewone aandeelhoudersvergadering. Innoconcepts zal binnenkort het contract met bestuursvoorzitter Pruijssers aanpassen, maar zei niet toe dat dan benoeming voor vier jaar zal plaatsvinden. Bij verdere benoemingen wil men die termijn wel toepassen. Commissaris Langerak is directeur van Novem International, grootaandeelhouder met ruim veertig procent van de aandelen (ter vergadering was 44,3 procent van de aandelen vertegenwoordigd). De VEB stelde aan de orde dat Novem daardoor altijd over voorwetenschap beschikt. Het antwoord daarop was onbevredigend. Dat kon ook moeilijk anders. Twee andere houders van een vijfprocentsbelang lieten verstek gaan; Jansen Venneboer wilde hun namen niet noemen.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net