VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Echte fusie vertraagd

Gebroederlijk zaten de voormalige kemphanen Joseph Kinsch en Lakshmi Mittal naast elkaar tijdens de aandeelhoudersvergadering. Terwijl ze elkaar een jaar geleden tijdens de staalstrijd rondom Arcelor het licht in de ogen niet gunden, was het nu tijd voor onderlinge tevredenheid en veel geglimlach. Kinsch was tijdens de staalstrijd president-commissaris van Arcelor en probeerde Arcelor uit de handen van Mittal Steel Company te houden. Lakshmi Mittal is oprichter en grootaandeelhouder van Mittal. Sinds 6 november 2006 is hij tevens de ceo van de gecombineerde onderneming om de integratie te leiden.

Van het integratieplan is inmiddels 80 procent uitgevoerd. Met als resultaat dat inmiddels de helft van de kostensynergie van in totaal 1,6 miljard dollar is gerealiseerd, voornamelijk op het gebied van inkoop en marketing. De integratie voorloopt voorspoediger dan gepland. Aanvankelijk was het doel om in 2009 de voordelen van 1,6 miljard dollar op jaarbasis te hebben gerealiseerd. Nu verwacht Mittal dit al in 2008 te hebben bereikt. In de tweede helft van dit jaar zullen de eerste besparingen in het productieproces gerealiseerd worden.

Toch verloopt niet alles naar wens. Zo stond aanvankelijk de juridische samensmelting van Arcelor en Mittal tot een Luxemburgse vennootschap gepland voor het tweede kwartaal in 2007. Dat wordt niet gehaald. Oorzaak is volgens Mittal de complexiteit van de structurering. Zo dient Mittal Steel Company van een Nederlandse entiteit omgezet te worden in een Luxemburgse die vervolgens fuseert met Arcelor. Mittal verwacht dat de fusie dit najaar formeel een feit is.

Daarbij kan Mittal nog weerstand ondervinden van 6 procent van de achtergebleven Arcelor-aandeelhouders. Tijdens de vergadering maakten zij bezwaar tegen een verlaging van de ruilverhouding – in 2006 11 aandelen Mittal voor 7 aandelen Arcelor en nu 8 aandelen Mittal voor 7 aandelen Arcelor – die in hun ogen een aanzienlijke waardevernietiging impliceert. Inmiddels heeft deze groep aangekondigd juridische stappen te ondernemen.

Lakshmi Mittal is positief gestemd over de toekomst door het samengaan van Arcelor en Mittal. Daarmee is het grootste staalconcern ter wereld ontstaan, dat niet alleen marktleider is in zes werelddelen, maar ook de complete waardeketen – alle staalproducten plus bijbehorende diensten – bestrijkt. Bovendien produceert de combinatie tegen de laagste kostprijs: gemiddeld 390 dollar per ton tegen een industriegemiddelde van 420 dollar per ton. Dit alles leidt tot een lager risicoprofiel waarmee de cycliciteit van de resultaten aanzienlijk is verminderd. Behalve op een lager risicoprofiel is de strategie ook gericht op continue groei. Hiermee doelt Mittal op een actief beleid in groeimarkten (bijvoorbeeld China), het starten van ‘greenfield’-operaties (nieuwe productielocaties) en gerichte overnames met veel synergiemogelijkheden.

Door een lager risicoprofiel en continue groei verwacht Mittal dat het operationeel resultaat voor afschrijvingen zal gaan stijgen. De eerste signalen zijn volgens hem positief. In de periode 2004-06 bedroeg dit brutobedrijfsresultaat 15 tot 16 miljard dollar per jaar, terwijl de onderliggende staalprijs zeer volatiel was. Voor 2007 verwacht Arcelor Mittal een stijging van het brutobedrijfsresultaat.