VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Continuïteit Fortis lijkt gewaarborgd door reddingsactie. Gevolgen voor aandeelhouders onduidelijk

De continuïteit van bank-verzekeraar Fortis lijkt door de reddingsoperatie van de overheden van België, Nederland en Luxemburg gewaarborgd. Voor rekeninghouders bij Fortis en haar dochterbedrijven is de kapitaalinjectie van 11,2 miljard euro zonder twijfel positief te noemen. Voor aandeelhouders Fortis lijkt deze gedeeltelijke nationalisering op dit moment een beter alternatief dan de verkoop van het hele (of gedeeltelijke) bedrijf aan een derde partij, aangezien de opbrengst waarschijnlijk laag zou uitvallen.

Het feit dat aandeelhouders de kans krijgen om op termijn te profiteren van een eventueel koersherstel lijkt ook positief. Fortis moet beleggers wel zo snel mogelijk informeren over alle onduidelijkheden die nu nog bestaan
De VEB constateert dat op dit moment nog onduidelijkheid bestaat over onder andere de volgende punten:
  • De Benelux overheden krijgen 49 procent in verschillende bedrijfsonderdelen, deels indirect via een converteerbare lening. Wat betekent deze verwatering precies voor de winst per aandeel op het niveau van het beursgenoteerde Fortis in Nederland en België (het holdingniveau)?
  • ABN Amro (exclusief vermogensbeheer) zal worden verkocht, maar over het tijdspad en de exacte voorwaarden is nog niets bekend.
  • Maurice Lippens stapt op en de Belgische overheid zou het recht hebben bedongen om een opvolger aan te wijzen. Aan welk profiel dient de nieuwe bestuursvoorzitter te voldoen en op welke termijn dient deze aangesteld te worden? Hebben de zittende aandeelhouders hierin ook een stem? Welke andere afspraken zijn er gemaakt?
  • Wordt de 11,2 miljard euro volledig aangewend voor versterking van de balans? Wat wordt het dividendbeleid nu de behoefte aan kapitaal er niet meer is?
Behalve de Benelux landen betalen ook aandeelhouders Fortis een groot deel van de rekening. Fortis heeft het laatste jaar 80 procent van haar waarde verloren en daar komt nu een aanzienlijke verwatering van de winst per aandeel bij.
Het is essentieel voor het herstel van vertrouwen dat Fortis nu duidelijkheid schept over de ontstane situatie. Daarnaast dient binnen afzienbare tijd een aandeelhoudersvergadering bijeen te worden geroepen.