VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Global Stock Option Plan

Het in Amsterdam genoteerde staalbedrijf Ispat International hield een bijzondere aandeelhoudersvergadering voor de benoeming van twee non-executive board members en de goedkeuring van een wereldwijd aandelenplan. De twee benoemde non-executive members zijn Muni Reddy en René Lopez. Net als de overige board members zijn beide heren geen Nederlanders. Het voorgestelde Global Stock Option Plan wordt al sinds 1999 door de onderneming uitgevoerd, maar wordt nu voor het eerst aan de aandeelhouders ter goedkeuring voorgelegd.

Het optieplan is alleen toegankelijk voor het senior management met minimaal één jaar dienstverband. Bijna alle 270 senior managers participeren in dit plan. Zij hebben gezamenlijk 3,5 miljoen opties op gewone aandelen. In totaal kunnen maximaal zes miljoen opties worden toegekend. Dat is bijna elf procent van het aantal uitstaande aandelen. De looptijd van de opties bedraagt tien jaar.

Twee keer per jaar, na publicatie van de jaar- en halfjaarcijfers, kent de onderneming opties toe aan de participanten. Dit gebeurt op basis van behaalde ondernemingsresultaten. De drie non-executive board members bepalen of en hoeveel opties worden toegekend. Na uitoefening van de opties dient de participant haar aandelen nog minimaal zes maanden aan te houden. De uitgegeven opties worden door Ispat niet afgedekt.

De 2,2 miljoen uitstaande opties per ultimo 2001 hebben een uitoefenprijs van ruim tien dollar. De huidige beurskoers bedraagt circa 2,45 euro. Beide benoemingen en het optieplan zijn door de aandeelhouders met overweldigende meerderheid van stemmen goedgekeurd. Dit komt doordat Lakshmi Mittal, CEO van Ispat, in totaal 96  procent van de maximaal mogelijk uit te brengen stemmen bezit. Mittal bezit 48 procent van 54,85 miljoen beursgenoteerde aandelen A en 72,15 miljoen – niet genoteerde – aandelen B. Deze B-aandelen hebben tien keer zoveel stemrecht als aandelen A.