VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB verwacht morgen antwoorden van Fortis

Het is van groot belang dat het vertrouwen van aandeelhouders en cliënten in Fortis snel wordt hersteld. Beantwoording van de vragen die de VEB op 27 juni 2008 aan Fortis stelde is daarbij essentieel. De VEB is daarom verbaasd over de laatste ontwikkelingen bij Fortis.

Het is zorgwekkend dat de door de VEB gestelde vragen nog steeds niet beantwoord zijn. Een beursgenoteerde onderneming moet op korte termijn dergelijke feitelijke vragen kunnen beantwoorden. Vanochtend vernam de VEB dat de raad van bestuur van Fortis morgen bijeenkomt. Het is verbazingwekkend dat een vergadering van de raad van bestuur over de ontstane situatie bij Fortis en de reactie van de aandeelhouders pas twee weken na het onverwachte bericht en de daaropvolgende forse koersdaling plaatsvindt.

De VEB maakt zich zorgen over de wijze waarop het bestuur omgaat met deze precaire situatie en verwacht een meer proactieve houding bij het herstel van het vertrouwen.
Voor de VEB staan nog altijd vier vragen centraal:
  1. Welke gebeurtenissen of omstandigheden hebben plaatsgevonden na april 2008 die van significante invloed waren op de balansverhoudingen van Fortis waardoor het solvabiliteitsplan versneld moest worden uitgevoerd?
  2. Waarom heeft Fortis de wijziging van het dividendbeleid niet op de aandeelhoudersvergadering van 29 april 2008 besproken?
  3. Had het bestuur voor 26 juni 2008 informatie over de financiële positie van Fortis die zij niet openbaar heeft gemaakt en heeft zij met die informatie strijdige berichten gepubliceerd?
  4. Kunnen aandeelhouders erop vertrouwen dat alle informatie betreffende de solvabiliteit en liquiditeit van Fortis nu openbaar gemaakt is en zij in de toekomst niet voor nieuwe verrassingen komen te staan?
De VEB vertrouwt erop dat de raad van bestuur na de vergadering van morgen op de bovenstaande vragen antwoord geeft. Het nog langer uitstellen van het adequaat informeren van aandeelhouders is een miskenning van de belangen van de aandeelhouders en niet in het belang van Fortis.
Het bestuur van Fortis dient op korte termijn een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om alle aandeelhouders verder te informeren en het vertrouwen van de aandeelhouders terug te winnen.
In geval Fortis de antwoorden deze week schuldig blijft, zal de VEB zich beraden op juridische acties.