VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Optieplan op koers

Op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering stond de benoeming van Henk Benjamins, voormalig ceo van Fans Maas, tot commissaris. Het enige andere punt was een optieplan voor directie en managers dat, waar mogelijk, in strijd was met de ‘best practice’-bepalingen van de code-Tabaksblat. In dit optieplan worden opties verstrekt zonder dat voorafgaand prestatiecriteria zijn opgesteld. De bestuursvoorzitter legde uit dat de directiesalarissen waren achtergebleven en dat de onderneming deze wenste te verhogen, maar niet door hogere basissalarissen. Het beleid van de onderneming is er namelijk op gericht om zo zuinig mogelijk om te gaan met cash. Volgens de voorzitter wordt dit door de markt gewaardeerd en is dit ook het beste voor de onderneming en haar aandeelhouders.

De uitoefenprijs van de verstrekte opties komt te liggen op 90 procent van de koers op de datum van toekenning. Hiermee hebben de opties naast een ‘incentive’ karakter ook een ‘bonus’ karakter. Enige weken geleden was het idee nog om de uitoefenprijs te leggen op 95 procent van de koers op de datum van toekenning, maar vanwege de recente koersstijging had men besloten het ‘bonus’ gedeelte te verhogen. De periode waarna de opties kunnen worden uitgeoefend bedraagt één jaar voor een derde deel van de verstrekte opties, een ander derde deel kan worden uitgeoefend na twee jaar, en het laatste deel na drie jaar.

De VEB heeft tegen het optieplan gestemd, niet alleen omdat het ‘zuinig met cash’ argument niet veel kracht heeft, want Kardan heeft ongeveer 200 miljoen dollar cash op de balans staan. Maar vooral, omdat de bepalingen van de code-Tabaksblat geen ‘regeltjes’ zijn die goed zakendoen in de weg staan, maar wijsheid bevatten op grond van ervaringen in het recente verleden. Het is gebleken dat het zó maar toekennen van opties uit de hand kan lopen, bijvoorbeeld omdat managers er steeds meer van kunnen vragen en als dan de prestatiecriteria ontbreken hebben ‘boards’ geen argument om dit te weigeren.

Als bovendien de uitoefenperiode te kort wordt, kunnen managers in de verleiding komen om korte termijn resultaten na te gaan streven of zelfs om deze op te gaan blazen. De VEB had liever gezien dat de basissalarissen waren verhoogd en daarnaast een langetermijnbonusprogramma met objectieve prestatiecriteria was opgesteld.
Door het optieplan neemt het aandelenkapitaal met 1,5 procent toe, waarmee de te verwachten verwatering van de aandelen Kardan NV zelf tegen de 7 procent zal gaan bedragen. Maar daarnaast hebben de ondernemingen waar Kardan belangen in heeft (GTC, TBIH enzovoorts) grote hoeveelheden opties, warrants en convertibles uitgegeven. Op de vraag naar het totaal van de te verwachten verwatering, als ook déze allemaal zouden worden omgezet in aandelen, kon nog steeds geen informatie worden verkregen.

Bij de rondvraag wees de VEB op het koerspatroon sinds 15 september 2006. Op weekbasis steeg de koers iedere week en dat bij recordomzetten. Kan het zijn, dat de herwaarderingen, die vóór 1 oktober gemaakt moeten worden, bij ‘insiders’ bekend zijn geworden, en verklaart dit het koerspatroon? De bestuursvoorzitter wilde geen commentaar geven op de koers, maar zei dat hij wel blij was met het volume van de vraag naar het aandeel. Hieruit bleek dat de ‘roadshows’ succes hadden en ook dat de onderneming aantrekkelijk was geworden voor grotere investeerders. Een toekomst als Midkap-aandeel ligt in het verschiet. Over het niveau het de gedane herwaarderingen zei hij geen mededelingen te kunnen doen omdat deze op ‘holding niveau’ nog niet bekend zouden zijn.