VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB vraagt Fortis om opheldering

De VEB is ontstemd over de gebrekkige communicatie van Fortis na de verslechterde financiële positie van de bank-verzekeraar. Bestuursvoorzitter Jean-Paul Votron heeft de afgelopen maanden aandeelhouders voortdurend gemeld dat verdere versterking van de balans niet aan de orde was. De VEB heeft Fortis vandaag bij brief hierover om opheldering verzocht.
 

 • Fortis maakte op 26 juni 2008 een aantal noodmaatregelen bekend die de solvabiliteitspositie een versnelde impuls moet geven.
 • Een aandelenemissie van circa 1,5 miljard euro met behulp van een versneld bookbuilding-systeem. Deze emissie zou inmiddels zijn geplaatst.
 • Over 2008 wordt geen interim-dividend uitgekeerd. Hiervan wordt een solvabiliteitseffect van 1,3 miljard euro verwacht.
 • Voorgesteld wordt om het dividend over geheel 2008 in aandelen uit te keren.
 • Een ‘capital relief-programma’ en een sale and lease back-transactie van vastgoed, wat circa 1,5 miljard euro moet opleveren.
 • Een uitgifte van niet-verwaterende kapitaalinstrumenten tot een bedrag van 2 miljard euro.
 • Voortgaande verkoop van mature niet-kernactiva; voor de solvabiliteit betekent dit naar verwachting een totale versterking van circa 2 miljard euro.
Het aandeel Fortis daalde gisteren met 20 procent. Over een jaar gemeten heeft het aandeel Fortis een verlies moeten incasseren van bijna zeventig procent. In een jaar tijd is circa 30 miljard euro aan beurswaarde vernietigd. Dit betekent dat Fortis in zijn geheel inmiddels minder waard is (23,5 miljard euro) dan wat zij voor ABN Amro heeft betaald (24 miljard euro).
In de media heeft Fortis bij monde van de heer Votron steeds doen voorkomen dat er geen problemen waren met de solvabiliteit. In een interview met het VEB magazine Effect (26 april jl.) deed hij onder meer de volgende uitspraken die in het licht van de gisteren afgekondigde maatregelen hoogst opmerkelijk zijn. Op de vraag of de balans geen versterking zou behoeven, antwoordde Votron:
“Nee, de balans is op orde, absoluut.”
Ook over het dividendbeleid was Votron duidelijk:
“Ons dividendbeleid is ongewijzigd. Het dividend lijkt alleen verlaagd door de aandelenemissie, maar is stabiel. (…) Wel loopt het dividend bij Fortis traditioneel parallel met de winst per aandeel. En ook in slechte jaren hebben we steeds dividend betaald.”
De VEB is zeer teleurgesteld over de communicatie naar aandeelhouders en andere betrokkenen in deze en vraagt Fortis om opheldering over (onder andere) de volgende zaken:
 • Op basis waarvan kwam de heer Votron tot de uitspraak dat de balans eind april op orde zou zijn en de balans geen extra versterking zou behoeven?
 • Als de balans eind april 2008 op orde was, waarom is dan nu opeens deze versnelde uitvoering van het solvabiliteitsplan noodzakelijk?
 • Welke gebeurtenissen of omstandigheden hebben plaatsgevonden na april 2008 die van significante invloed waren op de balansverhoudingen van Fortis?
 • Waarom heeft Fortis de wijziging van het dividendbeleid niet op de aandeelhoudersvergadering van 29 april jongstleden besproken?
 • Zijn er nieuwe (significante) afschrijvingen c.q. verliezen te verwachten op de kredietportefeuille?
 • Kunnen aandeelhouders erop vertrouwen dat alle informatie betreffende de solvabiliteit en liquiditeit van Fortis nu openbaar gemaakt is en zij in de toekomst niet voor nieuwe verrassingen komen te staan?
Vereniging van Effectenbezitters